sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Nový americký prezident nasľuboval v pred-volebnej kampani veľa vecí. Sľúbil znížiť dane, odstrániť Obamovu zdravotnú reformu, uvaliť 45% clo na dovozy z Číny a 35% na dovozy z Mexika, postaviť plot na hranici s Mexikom a vyhnať z krajiny 11 mil. ilegálnych imigrantov.

Čo sa chystá?
Ministerstvo financií predstavilo návrh štátneho rozpočtu, ktorý zapracúva významné zmeny v daňovom systéme. Väčšina zmien sa týka podnikov a budú znamenať zvýšenie daňovej záťaže.

štvrtok, 06 október 2016 14:13

Prečo americké nehnuteľnosti?

Napísal(a)

Trh amerických bytových nehnuteľností je investícia, ktorá obsahuje mnoho príjemných rozdielov oproti nám známemu slovenskému trhu. V Amerike je bežné kupovať a predávať nehnuteľnosti, ktoré sú plne obsadené a nájomníci pravidelne platia nájomné. Flexibilita nákupov a predajov amerických potenciálnych kupcov sa neobmedzuje iba na štát, ale na celé Spojené štáty, čo tvorí dobrý základ pre dobrú likviditu investície. Nehnuteľnosť sa pritom kupuje vždy vrátane správcu, ktorý sa stará o to, aby bola nehnuteľnosť stále plne obsadená, pričom správcu je možné kedykoľvek vymeniť.

štvrtok, 06 október 2016 14:11

Čo nám vláda ešte vymyslí?

Napísal(a)

Začiatkom leta bola daná do medzirezortného pripomienkového konania novela Zákona o dani z príjmov. Predložený návrh spôsobil vášnivú diskusiu a tvrdý odpor predovšetkým v navrhovanom zdaňovaní dividend a ostatných podielov na zisku. Celkovo bolo vznesených 223 pripomienok, z toho 123 zásadných. Akceptovaných bolo 60 pripomienok, z toho 14 zásadných. Medzi akceptovanými pripomienkami boli pripomienky typu - doplnená dvojbodka, opravená tlačová chyba a pod.

štvrtok, 06 október 2016 14:07

Ukážkový podvod aj s nadstavbou

Napísal(a)

Jedného pekného letného dňa sa ku mne dostala požiadavka na preverenie emailu s návrhom na podozrivý obchod s akciami v tomto znení: “Sierra Holdings vie predať Vašu pozíciu v Energex Industries Corp. (IPO) prevzatím obchodu iného klienta. Musíme predať 125 tis. akcií Energex za 1,50€, celkom 184 688€ a musíme kúpiť 2500 akcií BMW za 80€, celkom 203 tis. €. Rozdiel 18 313€ musí byť doplatený. Ale z našej dobrej vôle sme to schopní urobiť v dvoch častiach: predáme 62 500 akcií Energex za 1,50€, celkom 92 344€ a kúpime 1250 akcií BMW za 80€, celkom 101 500€, takže rozdiel bude 9 156€. Po jeho zaplatení predáme 1250 akcií BMW za aktuálnu trhovú hodnotu a použijeme tieto peniaze na prevedenie druhej časti obchodu. Veríme, že je to jasné. Prosím odpovedajte mi, aby sme sa mohli pohnúť dopredu. Váš George Edwards, víceprezident medzinárodného obchodu.“

Požičali ste niekomu peniaze a nevrátil vám ich? Spoliehate sa, že exekúcia vám zabezpečí náhradu? Moc sa neradujte. Podľa zverejnených zámerov sa vláda chystá novelizovať Exekučný poriadok a spôsob, akým to plánuje urobiť, sa nedá nazvať inak ako míľový krok späť. Postavenie veriteľa (oprávneného v exekúcii) sa výrazne oslabí, naopak dlžníci (povinní v exekúcii) sa môžu tešiť. V medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) bolo k návrhu vznesených viac ako 1 000 pripomienok. Konečná podoba návrhu zatiaľ nie je známa.

Už niekoľko rokov sa u nás významne zvyšuje minimálna mzda. Zamestnávateľom sa to pochopiteľne nepáči. Určite by bolo pre nich lepšie, keby zamestnanci pracovali za čo najnižšiu mzdu. Ale práca musí byť zdrojom príjmu a nie chudoby. Rozdiel medzi minimálnou mzdou a životným minimom musí byť signifikantný, aby nezamestnaní mali záujem pracovať (aj po zohľadnení cestovného atď).

V posledných mesiacoch som bol účastníkom niekoľkých odborných diskusií na tému zachovania rodinného majetku a súčasne vytvorenia vhodných podmienok pre jeho ďalšie zveľaďovanie. Aký vplyv bude mať rodinný majetok na členov rodiny a nastupujúce generácie?

streda, 08 jún 2016 14:37

Keď dochádza munícia

Napísal(a)

Európska ekonomika sa v minulom roku trochu prebrala z letargie. Ani tento rok nevyzerá zle, ak pravda pokladáme rast na úrovni 1,7% za dobrý. Iste, je to lepšie ako hospodárska recesia, no nízky rast nedokáže generovať dostatočne vysoký počet nových pracovných miest. Európsku centrálnu banku (ECB) však viac ako nízky rast trápi nízka inflácia. Respektíve – nulový rast cien a hrozba deflácie. Európska centrálna banka má právom pocit déja vu, keď sa pozerá na vývoj v Japonsku. Tam sa obdobia deflácie, plytkého rastu ekonomiky a občasnej recesie striedajú už dve desaťročia. Vďaka tomuto ekonomickému vývoju sa kedysi žiarivý ekonomický vzor Japonska premenil na blednúce strašidlo.

Už dávnejšie schválený zákon č.91/2016 Z.z. nadobudne účinnosť 1.7.2016 a zavedie do nášho právneho poriadku trestnú zodpovednosť právnických osôb za vybrané trestné činy. V § 3 vymenúva, ktoré trestné činy môže spáchať právnická osoba. Napríklad legalizácia príjmu z trestnej činnosti, skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, nezaplatenie dane a poistného, všeobecné ohrozenie, ohrozenie a poškodenie životného prostredia, neoprávnené nakladanie s odpadmi, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia a pod. Skutková podstata trestného činu právnickej osoby nie je osobitne upravená a použije sa Trestný zákon.

Strana 4 z 17