sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 06 október 2016 14:11

Čo nám vláda ešte vymyslí?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Začiatkom leta bola daná do medzirezortného pripomienkového konania novela Zákona o dani z príjmov. Predložený návrh spôsobil vášnivú diskusiu a tvrdý odpor predovšetkým v navrhovanom zdaňovaní dividend a ostatných podielov na zisku. Celkovo bolo vznesených 223 pripomienok, z toho 123 zásadných. Akceptovaných bolo 60 pripomienok, z toho 14 zásadných. Medzi akceptovanými pripomienkami boli pripomienky typu - doplnená dvojbodka, opravená tlačová chyba a pod.

Musím povedať, že zásadné pripomienky dotknutých skupín subjektov (AZZZ, Klub 500, SKDP a ďalších) boli pripomienkujúcimi veľmi kvalitne vysvetlené a zdôvodnené. Zamietavá reakcia predkladateľa typu „Navrhovaná úprava je nad rámec návrhu zákona“ pôsobí veľmi stroho až arogantne. Človek má občas pocit, že pripomienkové konanie je pre predkladateľa iba nutným zlom a v konečnom dôsledku „psy štekajú, ale karavána ide ďalej“.

Dividendy a ostatné podiely na zisku vyplácané majiteľom, štatutárnym zástupcom a zamestnancom sú dlhodobo tŕňom v oku našim najvyšším predstaviteľom. Zavedenie zdravotných odvodov z vyplatených podielov na zisku od roku 2011 bolo prvou neštandardnou aktivitou na získanie zdrojov do štátneho rozpočtu, ale týkalo sa len podielov na zisku vytvoreného a následne vyplateného v príslušných rokoch.

Podľa aktuálneho návrhu zákona chce vláda 15%-ami zdaňovať príjmy z dividend vyplatené fyzickým osobám po 1.1.2018 zo všetkých doteraz nerozdelených ziskov. Podľa názoru všetkých dotknutých subjektov je takýto návrh retroaktívny, nakoľko v čase vzniku disponibilného zisku na výplatu dividend (resp. iných podielov na zisku) platilo, že výplata podielu na zisku je nedaňovým príjmom, prípadne po roku 2010 sa na ňu vzťahuje príslušný odvod do zdravotnej poisťovne. Predkladateľ je však toho názoru, že sa nejedná o retroaktivitu, nakoľko o výplate podielu na zisku ešte nebolo rozhodnuté a v čase rozhodnutia o výplate už bude platiť navrhované znenie zákona.

Keď predkladateľ dáva návrh na zdaňovanie podielov na zisku, tak by to bolo logické, keby platilo, že daň sa platí z vyplatených podielov na zisku vytvorenom po 1.1.2017 a vyplatených po 1.1.2018. Pričom pre vyplatené podiely z predchádzajúcich období by platilo doterajšie znenie, t.j. zo ziskov vytvorených v rokoch 2004 - 2010 by sa neplatili dane ani odvody, zo ziskov vytvorených v rokoch 2011 - 2016 by sa platili príslušné odvody a zo ziskov vytvorených od roku 2017 by sa platila 15% daň.

Je jednoznačné, že obchodné spoločnosti postupne vyčerpajú možnosti vyplácať podiely na zisku z rokov 2004 - 2010, nakoľko tieto zdroje sú obmedzené. Následne budú vyplácať podiely na zisku z rokov 2011 - 2016, čím by poskytovali dodatočné zdroje zdravotným poisťovniam a po vyčerpaní týchto už budú vyplácať aj z nových ziskov.

Myslím si, že takýto kompromis by bol prijateľný pre všetky zainteresované strany, ale musela by byť ochota k dohode aj zo strany predkladateľa. Samozrejme toto neplatí len pri tomto bode novely zákona o dani z príjmov, ale aj pri iných návrhoch zákonov.

Často sa naši štátni úradníci opierajú o tvrdenia, že napr. v Škandinávii platia fyzické aj právnické osoby oveľa vyššie dane a platia ich ochotne, naproti tomu u nás sa subjekty snažia minimalizovať svoje daňové povinnosti. Škoda, že pri tom zabúdajú na fakt, že človek (alebo firma) ochotne zaplatí dane a odvody keď vie, že budú účelne využité a prinesú prospech aj jemu.

Ing. Danica Michalková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 2391 krát Naposledy zmenené štvrtok, 06 október 2016 16:41
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér