sk   en

1 2 3 4 6

SEVIS investičná a konzultačná skupina

Investičná a konzultačná skupina SEVIS pôsobí na slovenskom kapitálovom trhu už od roku 1993.

Počas pôsobenia nedošlo k žiadnym významným konfliktom a negatívnym udalostiam, ktoré by ovplyvnili jej dobré meno. Značka SEVIS dnes pri obchodných rokovaniach zohráva úlohu "garanta", kde zúčastnené strany rýchlejšie prelamujú bariéry, lebo vedia, že jednania sú korektné.

Naším cieľom je byť pre dôveryhodné osoby spoľahlivým a uznávaným miestom, kde je spájaná potreba zhodnocovať finančné zdroje s potrebou financovať zaujímavé projekty.

Svoju činnosť zameriavame na tri oblasti:

  • zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov,
  • financovanie projektov a poskytovanie prostriedkov formou pôžičky,
  • konzultačné činnosti.

SEVIS = Alternatíva k zaužívanej forme financovania projektov a zhodnocovania finančných prostriedkov s dôrazom na starostlivosť

SEVIS investičná a konzultačná skupina je silná skupina spoločností: SEVIS, a.s., SEVIS energia a odpady, a.s., SBF, a.s., ANTIS, s.r.o. a SEVIS software, s.r.o.