sk   en

1 2 3 4 6

História

2018             splatenie emisie dlhopisov SEVIS 005 v objeme 4 mil €

2017             splatenie emisie dlhopisov SEVIS 004 v objeme 4 mil €

2016             splatenie emisie dlhopisov SEVIS 003 v objeme 3 mil €

2015             - vrátenie licencie obchodníka s cennými papiermi za spoločnosť SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s. 

2014             - splatenie emisie dlhopisov SEVIS 001 a 002 v celkovom objeme 6 mil. €

2011 - 2015  - vydaných päť emisií dlhopisov spoločnosti SEVIS, a.s. v celkovom objeme 17 mil €

2010 - 2015  - vyhľadávanie projektov na materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov

2009             - realizovaná stratégia “TVORÍME TRH” zameraná na tri synergické oblasti nášho pôsobenia: správa aktív, 

                         financovanie spoločností a služby emitentom

2006 - 2015 - priemerná výkonnosť riadeného portfólia SEVISu dosiahla výšku 8,21% p.a.

2005            - začiatok vydávania informačného spravodaja - SEVIS newsletter

2003 - 2015 - dominantný podiel na trhu ako manažér emisií podnikových dlhopisov s realizáciou 60 emisií 

2002 - 2015 - 396 mil. € bilančnej sumy v realizácii desiatok zlúčení spoločností

2000 - 2015 - 49% podiel na trhu v realizácii premien podoby akcií verejne obchodovateľných spoločností (89 

                         premien a takmer 103 tis. kontaktovaných akcionárov)

1998 - 2015 - 42% podiel na obstarávaní povinných ponúk na prevzatie (157 služieb)

1997            - 1. podielový fond v SR s garantovaným výnosom - SEVIS garant

1994            - 1. index kapitálového trhu v SR - SEVIS INDEX-100

1993            - vznik Severoslovenskej investičnej spoločnosti (SEVIS) a SEVBROKERS a.s., ktoré spravujú 

                        viac ako 40 000 finančných a majetkových účtov v rámci kupónovej a dlhopisovej privatizácie