sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

utorok, 08 január 2019 09:08

Index daňovej spoľahlivosti - po roku znova aktuálna téma

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Presne pred rokom som písala o pripravovanom indexe daňovej spoľahlivosti podnikateľských subjektov. Júl 2018, od kedy mal index platiť, je dávno za nami a nový termín na zaraďovanie firiem do skupín podľa indexu daňovej spoľahlivosti je január 2019. Presnejšie v decembri 2018 by mal každý podnikateľ (PO aj FO) dostať od finančnej správy informáciu, do ktorej skupiny je zaradený.

Oneskorenie o pol roka by nebol až taký problém, keby sa medzičasom sľubované výhody pre spoľahlivé daňové subjekty výrazne nezredukovali. Finančná správa na svojej stránke zverejnila kompletný zoznam dvadsiatich benefitov:
1. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.
2. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom určených podmienok
3. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
4. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
5. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
6. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní.
7. Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania.
8. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane.
9. Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov FO.
10. Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.
11. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.
12. Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona o používaní ERP a daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania.
13. Určenie termínu začatia daňovej kontroly nadmerného odpočtu DPH po dohode s daňovým subjektom.
14. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom.
15. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v prípade splnenia zákonných podmienok.
16. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve zasielanej daňovému subjektu v súvislosti s výkonom daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania.
17. Určenie lehoty najmenej 20 pracovných dní vo výzve na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly.
18. Zníženie periodicity výkonu daňovej kontroly a uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou na spotrebných daniach.
19. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 €.
20. Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok.

Znova môžem konštatovať, že náš štát si z tých, ktorí plnia štátnu kasu, robí posmech. Ak vás zaradí do skupiny spoľahlivých subjektov, tak určite nemôžete mať daňové nedoplatky, na základe ktorých by vám hrozila daňová exekúcia alebo by ste mali založený majetok - dva „benefity“ môžeme rovno vylúčiť.

Rovnako je veľmi málo pravdepodobné, že budete mať potrebu žiadať o platenie dane v splátkach a určite nemôžete mať žiadne daňové nedoplatky (to je v kritériách na zaraďovanie do skupín) - takže môžeme vylúčiť ďalších päť benefitov. Zníženie periodicity daňových kontrol sa oproti pôvodným úvahám zredukovalo len na kontrolu spotrebných daní.

Pokiaľ ide o vrátenie nadmerného odpočtu DPH, tak pri zasielaní kontrolných výkazov k DPH by finančná správa v tejto oblasti nemusela robiť žiadne daňové kontroly, nakoľko si vie krížovú kontrolu urobiť z kontrolných výkazov. Jedine v tom prípade, že sa príslušné doklady na strane povinného odviesť DPH a na strane uplatňujúceho si nadmerný odpočet v kontrolných výkazoch nestretnú, má dôvod vykonať miestne zisťovanie alebo daňovú kontrolu.

Po doručení oznámenia o začatí daňovej kontroly, sme si v súlade s daňovým poriadkom dojednávali presné miesto a čas výkonu kontroly aj v minulosti, takže teraz to asi budú môcť dohodovať len spoľahlivé daňové subjekty.

Pred rokom prezentované benefity typu daňových konzultácií alebo konkrétneho daňového poradenstva sa stratili v čase. Reálnym benefitom je vlastne len vydanie potvrdenia o stave osobného účtu do 15 dní, zaslanie oznámenia o výške a termínoch platenia daňových preddavkov na daň z príjmu a dlhšie termíny pri daňových kontrolách.

Keď si to celé zosumarizujeme, tak vlastne pre spoľahlivé daňové subjekty bude finančná správa zrejme aplikovať daňový poriadok v znení „môže a umožní“ a pre ostatné bude asi platiť „môže ale neumožní“. Pravdupovediac dúfam, že realita bude optimistickejšia.

Ing. Danica Michalková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 2786 krát
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér

Súvisiace položky (podľa značky)