sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

pondelok, 07 september 2015 21:10

2. Majstrovstvá sveta v hre Klobúčik Hop!

Napísal(a)

Klobúčik hop je klasika medzi stolovými hrami, ktorú hrajú generácie už desiatky rokov. Z vlastných skúseností môžeme povedať, že strieľanie klobúčikov je naozaj také chytľavé, že priláka ku hre nielen deti, ale aj dospelých. Klobúčik hop! je skutočne „Hra, ktorá spája“. Spája rodiny, spája starých aj mladých, prináša zábavu a zmysluplnejšie trávenie voľného času, než len sedenie za počítačmi a tabletmi. A táto myšlienka bola odštartovaním niečoho, čo tu ešte nebolo.

pondelok, 07 september 2015 20:53

Transferové oceňovanie po novom

Napísal(a)

Od začiatku tohto kalendárneho roku majú aj tuzemské spriaznené/závislé osoby vykonávajúce medzi sebou obchodné transakcie povinnosť uplatňovať systém transferového oceňovania, t.j. používať princíp nezávislého vzťahu medzi závislými osobami. K transakciám medzi závislými osobami sú tieto povinné viesť dokumentáciu pre transferové oceňovanie. Túto dokumentáciu sú povinné v prípade daňovej kontroly predložiť daňovej správe. Dokumentácia pre transferové oceňovanie sa vypracováva na každé zdaňovacie obdobie.

Napriek nepriaznivým okolnostiam, ktoré negatívne ovplyvnili priebeh 8. SEVIS klubu, pevne veríme, že nám zostanete verní a zúčastníte sa ďalšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2015, tradične u nás v Žiline. Dúfame, že dopravná situácia v Žiline už viac neskolabuje a nenaruší tak úspech už v poradí 9-teho SEVIS klubu.

pondelok, 07 september 2015 15:10

Praskajúce bubliny

Napísal(a)

Po druhej najväčšej finančnej a vzápätí hospodárskej kríze z roku 2008 nastal súčasný cyklus oživovania a rastu. Bez umelých zásahov centrálnych bánk vo forme rôznych podporných opatrení pre rast ekonomiky by 7 ročnému cyklu už dávno došla para. Namiesto toho sa nám vytvára bublina za bublinou. Všetky z nich skôr či neskôr skončia rovnako...

pondelok, 07 september 2015 15:01

Občiansky súdny poriadok končí

Napísal(a)

Zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok skončí od 1.7.2016 po viac ako 50 rokoch svoju aplikáciu v praxi. Vymení si miesto s tromi novými predpismi. Civilné spory nahradí Civilný sporový poriadok, nesporové konania sa budú riadiť Civilným mimosporovým poriadkom a správne súdnictvo sa zaradí pod režim Správneho súdneho poriadku.

pondelok, 07 september 2015 14:59

Čo s Gréckom?

Napísal(a)

O Grécku sa už popísalo toľko, že nás to prestáva baviť. Nekonečné a nikam nevedúce rokovania s veriteľmi, arogantné správanie pána Varoufakisa (bývalého ministra financií) a nereálne trvanie marxistickej vlády na zjavne neudržateľných sociálnych výhodách. To všetko posilňuje negatívny obraz Grécka ako krajiny chronických lenivcov a parazitov. Ponúka sa jednoduché riešenie: vyhoďte ich z Eurozóny von. Aj tak sa tam dostali podvodom, manipulovaním štatistiky o ekonomickej úrovni krajiny. Ak niekto nechce dodržiavať pravidlá klubu, nech z neho odíde.

Ukrajinský príbeh je príbehom ekonomického zlyhania. Ešte v časoch Sovietskeho zväzu patrila Ukrajina vďaka ťažkému priemyslu a vyspelému strojárstvu k najbohatším častiam krajiny. Dnes je všetko inak. Po 25 rokoch od svojho vzniku je ukrajinský hrubý domáci produkt na 64%úrovne z čias Sovietskeho zväzu (graf 2). Slovenský HDP v tom istom čase narástol 2,5 násobne.

Tak nám teda vyšla (v prepracovanom znení) prezidentom vetovaná novela Obchodného zákonníka, ktorú som predčasne ohlásila v novembri 2014. Ako vieme, musela tomu „pomôcť“ jedna kauza. Zákon má číslo 87/2015 Z.z. a okrem Obchodného zákonníka sa ním zmenilo ďalších desať zákonov, predovšetkým zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

sobota, 06 jún 2015 09:53

SEVIS klub - Ukrajina tu a teraz

Napísal(a)

Po úspešnom 7. stretnutí členov SEVIS klubu, na ktorom sme rozdiskutovali situáciu v slovenskom školstve, sme sa rozhodli na najbližšom klube upriamiť našu pozornosť na východ krajiny, a to konkrétne na Ukajinu. Na 8. SEVIS klube, ktorý sa bude konať 11.6.2015, sa teda budeme venovať situácii na Ukrajine, ktorá výrazne ovplyvňuje vývoj nielen na finančných trhoch.

Už v lete minuléhoroku som v našom štvrťročníku spomínala pripravovanú „veľkú“ novelu zákona o dani z príjmov. Prešlo ďalšieho pol roka, bolo prijatých niekoľko drobných noviel a v apríli sa konečne objavila v edzirezortnom pripomienkovom konaní aj „veľká“ novela. Samozrejme, že na definitívnu podobu, schválenú našim parlamentom, si určite ešte pár mesiacov počkáme, ale o zámere tvorcu si už dnes môžeme povedať.

Strana 6 z 17