sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 03 apríl 2014 14:11

Trpezlivosť ruže prináša

Napísal(a)

Aj takto by sa dali zhodnotiť výsledky spoločnosti SEVIS, a.s. a celej podnikateľskej skupiny SEVIS za rok 2013. Nie je to však také jednoduché. Okrem trpezlivosti je k dosahovaniu pozitívnych výsledkov potrebné aj vedieť vyhodnotiť riziká, vedieť sa prispôsobiť zmenám, vedieť zvládať aj dočasné straty a pod..

Prvé týždne roka 2014 priniesli viacero dobrých správ. Prognózy opatrne hovoria o návrate ekonomické-ho rastu. Eurozóna ako celok porastie o 1,1%. Dobre by si mali viesť najmä Nemecko s rastom 1,7% a potom malé krajiny ako Slovensko (+2,2%), Estónsko (+3,0%) a Lotyšsko (+4,0%). Dôležité však je, že rast by sa mal dostaviť aj na juh Európy. I keď len mierny, niekde medzi 0,5-0,8%.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny intenzívne pripravuje novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Už v roku 2015 budú z druhého piliera vyplatené prvé súkromné dôchodky, tzv. anuity. Anuitu môžeme chápať ako záväzok poisťovne, že výmenou za vložené prostriedky bude poistencovi vyplácať pravidelné dávky v dohodnutej výške a podľa dohodnutého harmonogramu.

pondelok, 16 december 2013 01:00

Zvykajme si, že všetko začína trvať dlhšie...

Napísal(a)

Na stretnutiach dostávam zvyčajnú otázku: „Ako ide biznis?“. V poslednej dobe je moja odpoveď na túto otázku: „že dobre“. Dobre je však za „3“. Prečo to však nemôže byť „výborne“? Môj dôvod nespokojnosti so situáciou súvisí predovšetkým s mierou rozpracovanosti obchodných prípadov a projektov. Čo sa to deje, že väčšina projektov, ktoré posudzujeme a do ktorých uvažujeme vstúpiť si opakovane a neplánovane vyžaduje predlžovať pôvodne predpokladaný čas príprav? Zatiaľ som nepostrehol, a to ma teší, že by sa k nám zo stredomoria šírilo grécke „siga siga“ - pomaly, prípadne španielske „el maňana es el dia“ - aj zajtra je deň.

pondelok, 16 december 2013 01:00

Ako USA takmer spadlo z útesu

Napísal(a)

Na začiatku októbra americkí politici držali v zajatí nielen kapitálové trhy v USA ale aj celý finančný svet. Svojimi nekončiacimi nezhodami v otázke rozpočtu a dlhového stropu priviedli svoju krajinu na pokraj fiškálneho útesu, a to nie po prvý raz v roku 2013. Priniesli tak ďalšie systémové riziko, ktoré má značný vplyv na investovanie do cenných papierov. Na časovej osi ukážeme ako k tomuto riziku mohlo vôbec dôjsť, vysvetlíme zmysel pádu z útesu ako aj jeho vplyv na ekonomiku a následky pre akciové trhy.

pondelok, 16 december 2013 01:00

SEVIS klub - budujeme porozumenie

Napísal(a)

Rokom 2013 začala skupina SEVIS tretiu dekádu pôsobenia na trhu, pričom za uvedených 20 rokov si vybudovala povesť spoľahlivého obchodného partnera, ktorý sa môže pochváliť stovkami úspešných pracovných vzťahov. V snahe zvýšiť synergické efekty plynúce zo vzájomných kontaktov medzi nami a vami - našimi klientmi a partnermi, sme sa tento rok rozhodli vytvoriť priestor, kde sa môžete navzájom osobne stretávať. Výsledkom tejto myšlienky bolo založenie SEVIS Klubu, ktorého cieľom je umožniť vám vzájomne sa spoznať a nadviazať vzťahy, ktoré dokážete využiť vo svojom profesnom živote.

Keď som v septembrovom čísle nášho newslettra písala o pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, tak som si nemyslela, že na konci novembra (v čase uzávierky decembrového čísla) táto novela nebude ešte parlamentom schválená. Takže teraz, tesne pred koncom roka, môžem hovoriť len o zmenách, ktoré sú navrhované a nie o tom, čo nás v zdaňovaní v budúcom roku skutočne čaká.

pondelok, 16 december 2013 01:00

Keď bankrot, tak bankrot!

Napísal(a)

Tak nám Amerika neskrachovala, vydýchli sme si v októbri. Ale iba na čas. V januári 2014 hrozí ďalšia odstávka vlády a začiatkom februára zas pokračovanie ťahaníc o navýšení dlhového stropu. Obe udalosti sa už v USA stali politickým folklórom, v ktorom republikáni i demokrati predvádzajú, ako hlboko môže spadnúť politická reprezentácia najbohatšej krajiny sveta, keď zahodí zdravý rozum.

S účinnosťou od 1. decembra 2013 je plánovaná úprava obchodného zákonníka v časti všeobecných ustanovení o obchodných spoločnostiach. Pokiaľ bude do spoločnosti vkladaný peňažný vklad, nebude pre preukázanie jeho splatenia postačovať vyhlásenie správcu vkladov, ako je tomu teraz.

Zmeny v slovenskej ekonomike obyčajne vnímame cez údaje štatistického úradu o raste hrubého domáceho produktu či (ne)zamestnanosti, alebo cez každoročné a únavné zmeny v predpisoch o daniach a odvodoch. Je v ľudskej povahe, že okamžité a najmä negatívne javy sú tie, ktoré pútajú najväčšiu pozornosť. V slovenskej ekonomike sa však dejú aj pomalé, no veľmi hlboké štrukturálne zmeny, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia našu budúcnosť.

Strana 9 z 17