sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 03 apríl 2014 14:11

Trpezlivosť ruže prináša

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aj takto by sa dali zhodnotiť výsledky spoločnosti SEVIS, a.s. a celej podnikateľskej skupiny SEVIS za rok 2013. Nie je to však také jednoduché. Okrem trpezlivosti je k dosahovaniu pozitívnych výsledkov potrebné aj vedieť vyhodnotiť riziká, vedieť sa prispôsobiť zmenám, vedieť zvládať aj dočasné straty a pod..


Produktom spoločnosti SEVIS, a.s. je zhodnotená investícia. Naši konzultanti sa občas stretnú s klientmi, ktorí si pred rozhodnutím o vložení finančných prostriedkov napr. do SEVIS dlhopisov vyžiadajú našu súvahu a výsledovku. Hľadajú v nich zvyčajne tržby za výrobky a služby a hmotný majetok. Takéto položky však vo výkazoch spoločnosti SEVIS, a.s. nenájdu.

V súvahe nájdu:

- dlhodobý finančný majetok - to sú najmä projektové spoločnosti vo vlastníctve SEVIS,a.s.,
- dlhodobé alebo krátkodobé pohľadávky - t.j. predovšetkým poskytnuté pôžičky a
- cenné papiere - t.j. akcie a dlhopisy.

Vo výkaze ziskov a strát nájdu záporný výsledok z prevádzkovej činnosti a kladný výsledok z finančnej činnosti - za ním sa skrývajú úrokové výnosy, tržby z predaja cenných papierov atď. Hmotný majetok a tržby v bežnom ponímaní sa nachádzajú v spoločnostiach vlastnených SEVISom.

Zásady, ktoré pri investovaní dodržiavame, sú angažovanosť maximálne 15% bilančnej sumy v jednom projekte a krytie krátkodobých pasív krátkodobými aktívami. Na dlhodobé projekty môžu byť využívané len dlhodobé zdroje.

Samozrejme nie všetkým investíciám sa každý rok darí. Ten minulý rok bol  mimoriadne úspešný pre investovanie do akcií obchodovaných na zahraničných trhoch (o tom viac v článku nižšie). Práve tento segment našich investícií je dôkazom, že trpezlivosť ruže prináša a treba vedieť zvládať aj dočasné straty a nezbavovať sa investícií v čase ich najnižšej ceny.

Už tradične istým zdrojov príjmov boli úroky z poskytnutých pôžičiek a úroky z nakúpených dlhopisov. Na zaujímavé výnosy z dlhodobých projektov si ešte budeme musieť počkať, ale určite prídu.

Ing. Danica Michalková
michalková@sevis.sk

 

Prečítané 2625 krát Naposledy zmenené nedeľa, 16 august 2015 14:19
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér