sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

sobota, 01 november 2008 15:44

Zmenené pravidlá pre odchod z trhu

Napísal(a)

Parlament bude pred koncom roka rokovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaná účinnosť tohto predpisu je od 1.1.2009. Medzi množstvom pre bežného smrteľníka nepodstatných zmien nájdeme úpravu pravidiel vyhlásenia a vykonania povinnej ponuky na prevzatie.

Ekonomická teória tvrdí, že ľudia sú racionálne bytosti. Závažnosť finančných rozhodnutí si uvedomujú a prikladajú im patričnú váhu. Pred vykonaním významných rozhodnutí si zozbierajú všetky potrebné informácie a tie potom vhodným spôsobom analyzujú. V skutočnom živote sa však finančné rozhodnutia prijímajú iným spôsobom. Je dokázané a overené praxou i laboratórnymi pokusmi, že pri komplexných rozhodnutiach v rýchlo sa meniacom prostredí ľudia miesto racionálnych postupov používajú rôzne mentálne skratky a intuitívne riešenia.

V predchádzajúcej časti sme si uviedli, že len necelá tretina rodinných firiem prežije generáciu svojich zakladateľov. Priemerná životnosť rodinnej firmy v USA je 24 rokov, čo v podstate zodpovedá času, keď je pri kormidle zakladateľ firmy. K najčastejším dôvodom zániku rodinných firiem patria v USA (okrem prirodzenej dynamiky trhu) hlavne zlé strategické plánovanie, absencia nástupníckych plánov spojená s nedostatočnou prípravou mladej generácie a pustošivé dedičské dane.

Hrdinom našej doby je energický a cieľavedomý podnikateľ, ktorý tvrdo ide za svojím biznisom a nadobudnutím čo najväčšieho majetku. Väčšina príručiek o investovaní a podnikaní sa preto celkom logicky sústreďuje na otázku „ako zarobiť“. Na túto tému sa popísali megatony papiera a pripravili milióny webových stránok. Omnoho menej často sa kladú otázky typu: „Načo je to všetko dobré? a „Čo sa s tým všetkým potom stane?“

Pokračovanie rád o životných prioritách, cieľoch a finančných produktoch.

V poslednom čísle sme sa venovali redukcii dlhov a spôsobom akými ju môžeme dosiahnuť. Prvý spôsob bol „rozumné plánovanie príjmov a výdavkov“, druhý zase „reštrukturalizácia finančných nástrojov“. Vo finančných cieľoch pokračujeme ďalej.

Život nám vo svojich rôznych fázach prináša mnoho vecí, dobrých i zlých – štúdium, rodinu a deti, ale aj choroby a dôchodkový vek. Každé obdobie života má svoje priority: keď sme mladí, potrebujeme získať dobré vzdelanie, aby sme sa uplatnili v práci a uživili rodinu. V starobe potrebujeme platiť lekárov a popritom ako-tak vyžiť z dôchodku. Na všetky tieto veci potrebujeme peniaze, ktoré nám umožnia preplávať životom ľahšie a sústrediť sa na veci podstatné a dôležité.

Strana 17 z 17