sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

streda, 01 august 2007 17:18

S peniazmi to treba vedieť II.

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pokračovanie rád o životných prioritách, cieľoch a finančných produktoch.

V poslednom čísle sme sa venovali redukcii dlhov a spôsobom akými ju môžeme dosiahnuť. Prvý spôsob bol „rozumné plánovanie príjmov a výdavkov“, druhý zase „reštrukturalizácia finančných nástrojov“. Vo finančných cieľoch pokračujeme ďalej.

ÚDZOVÝ FOND

Núdzový fond sú „peniaze do zlého počasia“. Má pomôcť preklenúť situáciu, keď peniaze potrebujete okamžite alebo v priebehu pár týždňov, a to „na ruku“. Cieľ núdzového fondu sa dá charakterizovať ako peniaze pre prípad náhlej krízy, napríklad pri urgentnej oprave domu alebo automobilu, resp. pri strate zamestnania alebo pri platení účtov za lekársky zákrok.

Aká suma by mala byť uložená na núdzovom fonde?

To je veľmi individuálne. Čím máte nákladnejší dom alebo čím drahšie auto používate, tým viac peňazí budete potrebovať. Ak túto sumu neviete presne určiť, môžete sa inšpirovať všeobecným názorom finančných poradcov, že núdzový fond by mal pokryť váš príjem počas troch mesiacov.
Peniaze na núdzový fond môžu byť uložené v niekoľkých typoch finančných produktov. Klasickým príkladom je obyčajný bežný účet, resp. termínovaný vklad. V prípade termínovaného vkladu by však lehota viazania nemala prekročiť tri mesiace. Modernejšou alternatívou sú podielové fondy. Poskytujú výnos porovnateľný s vkladmi, resp. vyšší. Z praktických príčin však na núdzový fond môžeme využiť len peňažné fondy. Väčšina správcovských spoločností nám síce umožní vyplatenie peňazí do jedného až dvoch týždňov aj z dlhopisových a akciových fondov, ale tam prichádzame o vstupný poplatok. Ten najmä pri akciových fondoch nezriedka dosahuje aj 5 %.

Vytváranie a používanie núdzového fondu má niekoľko základných pravidiel, ktoré je dobré rešpektovať:

» Skúste si najprv odhadnúť, koľko peňazí by ste potrebovali na náhle a nevyhnutné opravy v dome (poškodenie strechy, výmena kotla) alebo väčšiu opravu auta. Ak túto sumu neviete určiť, to nič, riaďte sa pravidlom o trojmesačnom príjme.
» Ak zistíte, že máte málo peňazí, žiadna panika, núdzový fond môžete vytvárať postupne. Pokiaľ nebudete mať absolútnu smolu, môžete ho potrebovať až o rok, dva či dokonca aj neskôr.
» Nesnažte sa dosiahnuť z núdzového fondu kapitálový zisk. Hlavným účelom fondu je rýchly prístup k peniazom, čo sa spravidla vylučuje s vysokým zhodnotením.
» Nikdy nenačierajte do núdzového fondu, pokiaľ to nie je naozaj nutné. Ľahký prístup k peniazom zvádza k ľahkému výberu. Vložiť peniaze späť je spravidla omnoho ťažšie.

ZABEZPEČENIE VZDELANIA PRE DETI

Základná poučka ekonómie znie, že „neexistuje obed zadarmo“. Ak vám tá či oná vláda tvrdí, že zabezpečí bezplatné vzdelanie, klame. Po prvé, musíte rátať so životnými nákladmi vášho potomka v cudzom meste alebo krajine. Po druhé, aj skriptá a knihy čosi stoja. Po tretie, naozaj kvalitné vzdelanie na slovenskej univerzite dnes už len ťažko získate, iba titul, ktorý bude mať za chvíľu skoro každý. V rebríčkoch svetových univerzít sa do prvej tisícky nedostala ani jedna slovenská. Alternatívou je teda aspoň krátkodobý študijný pobyt v zahraničí, ktorý, samozrejme, nie je zadarmo. Vzdelanie je kapitál, a tak treba k nemu aj pristupovať.

Postavte si finančný cieľ:

Zabezpečiť pre svoje dieťa také kvalitné vzdelanie, ktoré mu uľahčí cestu životom.
Voľba finančných produktov na zabezpečenie vzdelania vášho dieťaťa v podstate závisí od uvažovanej dĺžky sporenia. Ak so sporením začnete na základnej škole, dobrou alternatívou budú akciové podielové fondy. Sú síce pomerne rizikové, ale ak čas sporenia presiahne 10 rokov, máte štatisticky slušnú šancu na solídny výnos. Ku koncu akumulačného obdobia je vhodné rebalansovať portfólio v prospech dlhopisových fondov. Ak ste konzervatívnejší, zvoľte poistný produkt zameraný buď na štipendijné poistenie alebo detské (mládežnícke) sporenie. Takéto produkty ponúka viacero poisťovní. Sporenie je určené na financovanie buď stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia. Podľa toho sa platí ročné poistné a určuje sa čas výplaty štipendia. Poistenie v prospech dieťaťa môže uzavrieť rodič alebo iná dospelá osoba. Poisťovne sú pri konštrukcii štipendijných produktov dosť flexibilné. Poistenec si môže zvoliť medzi jednorazovou výplatou poistného alebo pravidelnou výplatou štipendia. Výplata štipendia počas dohodnutého obdobia napríklad nie je podmienená štúdiom dieťaťa, a aj keď dieťa neštuduje alebo štúdium ukončí predčasne, môže aj naďalej pokračovať v poistení a dostávať rentu. Výplatu štipendia je možné odložiť do prijatia na školu o niekoľko rokov, pričom sa výška štipendia primerane zvýši. Väčšina takýchto poistiek ešte obsahuje aj úrazové pripoistenie dieťaťa, resp. oslobodenie od platenia poistného a pri predčasnom úmrtí alebo invalidite rodiča poisteného dieťaťa.

Kým sa rozhodnete, ako a koľko budete sporiť na vzdelanie vášho dieťaťa, skúste zvážiť tieto okolnosti:

» Začnite sporiť včas. Čím skôr začnete, tým menšie budú ročné náklady na sporenie, a tým väčší bude aj potenciálny výnos z uložených peňazí. Ak máte dosť času, nebojte sa ísť aj do rizikovejších produktov.

» Nepodceňujte náklady na vzdelanie a nespoliehajte sa, že vaše dieťa dostane kvalitné vzdelanie na Slovensku a navyše zadarmo. Ak to bude možné, snažte sa, aby vaše dieťa mohlo študovať aspoň jeden semester v zahraničí a finančne mu na to prispejte.

» Hoci sú náklady na život a štúdium u nás aj v zahraničí vysoké, dajú sa aspoň čiastočne riešiť štipendiom. Skúste sa poradiť s vedením školy, aké štipendiá by pre vaše dieťa prichádzali do úvahy. Ďalšou alternatívou sú študentské pôžičky.

» Veľkú časť nákladov budete musieť zaplatiť tak či tak osobne. Vyberte si taký finančný produkt, ktorý vám umožní výber peňazí v tom čase, keď ich budete potrebovať. Najnákladnejší bude prvý rok na vysokej škole, kedy by sa vaše dieťa malo sústrediť len na štúdium. Neskôr je už pre vaše dieťa vhodný aj súbežný pracovný pomer na skrátený úväzok alebo brigáda. Dieťa sa naučí viac si vážiť peniaze, ktoré samo zarobí.

Ing. Vladimír Baláž
Prognostický ústav SAV

Prečítané 1415 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 18:27