sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

pondelok, 16 december 2013 01:00

Dane na Slovensku - „nielen“ každý rok inak

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Keď som v septembrovom čísle nášho newslettra písala o pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, tak som si nemyslela, že na konci novembra (v čase uzávierky decembrového čísla) táto novela nebude ešte parlamentom schválená. Takže teraz, tesne pred koncom roka, môžem hovoriť len o zmenách, ktoré sú navrhované a nie o tom, čo nás v zdaňovaní v budúcom roku skutočne čaká.

Voči zmene zdaňovania výnosov z dlhopisov, ktorá bola schválená v máji s platnosťou od 1. júla tohto roku sa u zainteresovaných zdvihla obrovská vlna odporu. Od prvého januára budúceho roku by sa preto mala vrátiť zrážková daň. V tomto znení je pozmeňujúci návrh k §7 zákona o dani z príjmov, ktorý navrhuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Podľa tohto návrhu by sa výnosy zo všetkých typov dlhopisov okrem štátnych mali zdaňovať zrážkovou daňou.

Problematicky je však definovaný platiteľ dane, ktorým by mal byť obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje a peňažné prostriedky klientov. Táto formulácia je v poriadku v prípade, kedy sú dlhopisy na tzv. držiteľských účtoch, t.j. keď emitent dlhopisu nepozná koncového majiteľa, ale iba držiteľa (držiteľom je obchodník s cennými papiermi). Pokiaľ majú fyzické osoby dlhopisy na svojich majetkových účtoch vedených u obchodníkov s cennými papiermi alebo v Centrálnom depozitári cenných papierov, tak vzniká problém, lebo ani Cenrálny depozitár ani príslušný obchodník s cennými papiermi nemá s výplatou výnosov z dlhopisov nič spoločné. V takomto prípade bol platiteľom dane emitent, a tak by to malo správne byť aj od 1.1.2014. (Pripomienku v tomto znení sme posielali aj Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR).

Ďalšou zmenou, ktorú navrhuje Hospodársky výbor je zdanenie úrokových výnosov z hypotekárnych záložných listov, ktoré boli vyplatené v druhom polroku roku 2013 ako hrubé výnosy. Podľa návrhu by mali byť zdanené zrážkovou daňou. Táto daň by mala byť odvedená do 28.2.2014 za podmienky, že medzi platiteľom dane a príjemcom výnosov bude do 15.2.2014 podpísaná príslušná dohoda. Ak by dohoda podpísaná nebola, tak uvedený príjem vstupuje do daňového priznania.Je zvláštne, že návrh parlamentného výboru sa týka len hypotekárnych záložných listov a nie aj podnikových dlhopisov. Aj toto znenie sme parlamentnému výboru pripomienkovali.

Trošku ironický nadpis môjho dnešného príspevku má okrem zmien zdaňovania dlhopisov aj iný dôvod. Tým je nielen navrhovaná daňová licencia, ale predovšetkým zmena možnosti odpočtu daňovej straty z aktuálne platných siedmich rokov bez definovania iných podmienok na „rovnomerne počas štyroch rokov".

A aby obmedzení bolo viac, tak táto zmena má platiť aj na daňové straty z rokov 2010 až 2013, ktoré bude možné douplatňovať tiež len rovnomerne počas štyroch po sebe nasledujúcich rokov. Tento návrh do novely zákona doplnil Výbor pre financie a rozpočet a zjavne mu vôbec nevadí jeho retroaktivita.Uvidíme, aké bude znenie zákona o dani z príjmov, ktoré nakoniec náš parlament schváli. Bude to určite veľmi „atraktívny" vianočný darček pre všetkých platiteľov dane z príjmov.

Ing. Danica Michalková
michalková@sevis.sk

Prečítané 2500 krát Naposledy zmenené nedeľa, 16 august 2015 14:08
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér