sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: sevis

utorok, 20 marec 2012 19:58

Ako predať firmu

Po dvoch desaťročiach podnikania prehodnocujú mnohí majitelia firiem svoje plány. Uvedomujú si ďalšiu neudržateľnosť situácie, keď ako vlastníci zastávajú vo firme aj výkonnú manažérsku funkciu a riadia jej každodenný chod. Väčšinou existuje kombinácia viacerých dôvodov, prečo sú úvahy našich klientov o predaji firmy čoraz konkrétnejšie. Roky a únava pribúdajú, zdravotný stav sa zhoršuje, chuť čeliť novým výzvam sa vytráca. Predstavy spoluvlastníkov o ďalšom podnikaní sa rozchádzajú a nie je vôľa zbližovať svoje názory. Vždy ide o citlivú tému, kde vo vzájomnej komunikácii medzi SEVISom a našimi klientmi hrá dlhodobý vzťah významnú úlohu.

piatok, 20 máj 2011 20:05

Vydali sme vlastný dlhopis

Naša spoločnosť SEVIS, a.s., pôsobiaca na trhu už od roku 1993, vydala svoju historicky prvú emisiu dlhopisov s názvom SEVIS 001. Emisia dlhopisov bola vydaná v celkovej výške 3 mil. Eur, pričom menovitá hodnota jedného dlhopisu je 50 tis. Eur. Dlhopis je úročený pevným úrokovým výnosom vo výške 5% ročne a investorom bude vyplácaný štvrťročne k 10.8., 10.11., 10.2. a 10.5.

Zverejnené v O SEVISe
štvrtok, 10 február 2011 19:06

Rok opatrnosti a rozvážnosti

Vždy keď začína rok, spomeniem si na začiatky SEVISu (čo doslovne znamená Severoslovenská investičná spoločnosť). Nielenže sme o rok starší, ale tento rok sme prekročili pomyselný prah dospelosti, keďže máme 18 rokov. Či sme už „veľký“ je ťažké povedať, pretože priestoru na rast je stále dostatok. SEVIS ako investičná a konzultačná spoločnosť spolupracuje s vlastníkmi a majoritnými akcionármi spoločností pri napĺňaní ich dlhodobej stratégie. Zároveň buduje schopnosť neustále získavať nové zdroje a aktívne vyhľadávať perspektívne investičné projekty.

Zverejnené v O SEVISe
sobota, 20 november 2010 19:47

Siderit – dobrý biznis si peniaze našiel

SEVIS dlhodobo vyhľadáva podnikateľské nápady a projekty, ktoré sa javia ako životaschopné a ponúkajú zaujímavú mieru výnosu a návratnosti vložených investícii. Táto činnosť je SEVISom prezentovaná ako„Dobrý biznis si peniaze nájde“. Hľadanie iných ako bankových foriem financovania podnikania spája nás a našich klientov a robí z nich našich partnerov.

Posledným príkladom je úspešne realizovaný projekt zameraný na spracovanie jemnozr

Zverejnené v O SEVISe
sobota, 20 november 2010 19:07

SEVIS partner aj pre umenie

Hoci nepatríme medzi najväčšie investičné a konzultačné spoločnosti na trhu, stále sme pri vás. Stretávame sa s vami, rozprávame sa o vašich nápadoch a zámeroch, pozorne počúvame vaše starosti s biznisom. Tak ako sa snažíme pomôcť vám v podnikaní a byť vašim partnerom, tak sme sa rozhodli pomôcť k životu aj jednému výnimočnému umeleckému dielu, ktoré nás nadchlo svojou originalitou a myšlienkou. SEVIS sa stal generálnym partnerom veľkolepého hudobno-tanečného diela slovenského skladateľa Dušana Rapoša Pietro e Lucia.

Zverejnené v O SEVISe
streda, 20 október 2010 20:08

SEVISBROKERS mení meno na SEVIS

Žilinská finančná spoločnosť SEVISBROKERS, a.s. zmenila s účinnosťou od 17.8.2010 svoje obchodné meno na SEVIS, a.s. Spoločnosť pôsobí na trhu už 17 rokov a venovala sa predovšetkým obchodovaniu s cennými papiermi a službám pre spoločnosti. Názov SEVIS má zjednodušiť jej vnímanie a jasnejšie prezentovať smerovanie, ktoré nie je zamerané len na investovanie ale aj na konzultačné služby. Značka SEVIS je na trhu známa už od vzniku kapitálového trhu, pričom zastrešuje viaceré spoločnosti, z ktorých najznámejšia je SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s. Skupina SEVIS má ambíciu naďalej rozširovať svoje produktové portfólio a vyhľadávať nové zaujímavé investičné projekty.

Zverejnené v O SEVISe
štvrtok, 20 máj 2010 20:47

Od myšlienky k projektu

Nápad. Slovo, pod ktorým si každý môže predstaviť niečo iné. Pre nás v SEVISe má toto slovo najmä pozitívny význam. Znamená to, že niektorý z našich klientov má myšlienku, a to v podnikateľskom slova zmysle. Myšlienku, ktorá bude prospešná, zisková, hodnotu prinášajúca pre všetkých zainteresovaných. Má nápad, ako využiť svoje materiálne, myšlienkové a personálne danosti k úspešnému napredovaniu vo svojej činnosti,  ako pretaviť myšlienku do reálnej podoby.

štvrtok, 20 máj 2010 20:09

Čo bolo, čo bude

V minulom čísle Newslettra sme vás informovali o pripravovanej sérii prezentácií pod názvom SEVIS Road show Jej cieľom bolo v krátkosti vám predstaviť našu spoločnosť, ako aj zaujímavý investičný titul, emisiu dlhopisov spoločnosti EX CREDIT, a.s.  Na prezentáciách sa zúčastnilo až 200 osobne pozvaných klientov, čo hodnotíme veľmi pozitívne a sme radi, že aj v dnešnej dobe majú ľudia záujem dozvedieť sa o nových investičných príležitostiach. Zároveň všetkým ďakujeme, že si našli čas a prišli.

Zverejnené v O SEVISe
streda, 03 február 2010 11:28

SEVIS Road show

Sme presvedčení, že je dôvod opäť sa stretnúť…

Čas pokročil a turbulentná doba si pýta nové prístupy a podnety! Investovanie je téma ktorá má dnes veľa rozmerov a možností. Ako sme sa s tým popasovali v SEVISE a čo pre vás môžeme urobiť, vám radi povieme na našej “ROAD SHOW”! Zároveň vám predstavíme zaujímavý titul, emisiu dlhopisov, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou EX CREDIT, a.s., členom skupiny LUKA & BRAMER GROUP a.s.

Zverejnené v O SEVISe
Strana 3 z 3