sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

sobota, 20 november 2010 19:47

Siderit – dobrý biznis si peniaze našiel

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

SEVIS dlhodobo vyhľadáva podnikateľské nápady a projekty, ktoré sa javia ako životaschopné a ponúkajú zaujímavú mieru výnosu a návratnosti vložených investícii. Táto činnosť je SEVISom prezentovaná ako„Dobrý biznis si peniaze nájde“. Hľadanie iných ako bankových foriem financovania podnikania spája nás a našich klientov a robí z nich našich partnerov.

Posledným príkladom je úspešne realizovaný projekt zameraný na spracovanie jemnozr

nných železonosných druhotných surovín v Nižnej Slanej. Úpravárenský závod v Nižnej Slanej bol jediný závod na Slovensku, ktorý donedávna vyrábal pelety ako vsázku do vysokých pecí na báze vlastnej suroviny – sideritovej rudy. Výrobný postup (suchá separácia, mletie sideritovej rudy a praženca, mokrá separácia) využíval ako jediné energetické palivo zemný plyn a vstupnou surovinou bola sideritová ruda, ťažená hlbinným spôsobom, čo v tej dobe spôsobovalo, že prevádzka bola energeticky veľmi náročná.

Naši partneri z ECO – GLOBALu sa dlhodobo pohrávali s myšlienkou využitia a ďalšieho spracovania odpadov, ktoré produkujú hutnícke kombináty. Takéto odpady hutnícke kombináty doteraz nevedeli ďalej spracovať ani využiť a väčšinou končili na skládkach. Technológia, ktorá sa nachádza v závode má predpoklad v budúcnosti spracovávať takýto odpad do výsledného produktu, ktorým sú spomínané vysokopecné pelety. Odpad by tak bolo možné po spracovaní opäť využiť v hutníckom priemysle. Analýza a posúdenie tejto príležitosti, príprava biznis plánu a následné stanovenie spôsobu a formy spolupráce prebiehali takmer jeden rok. Nakoniec vyústili do spoločného podnikateľského projektu SEVISu s partnerom ECO – GLOBAL. Tento projekt vytvára možnosť likvidácie starých enviromentálnych záťaží za účelom materiálového ako aj energetického zhodnotenia odpadov.

Hlavnými producentmi oceliarenských ako aj  vysokopecných kalov a prachov v rámci nášho stredoeurópskeho regiónu sú U.S.Steel Košice, Železiarne Podbrezová, Mittal Steel Ostrava, Huta Katowice, Dunaferr Dunaujváros. Železiarne sa tak môžu stať nielen dodávateľmi suroviny, ale zároveň aj odberateľmi výrobkov. Proces spracovania odpadov na výrobok výrazne šetrí životné prostredie a znižuje dovoz Fe-koncentrátov a vyskopecných peliet z Ukrajiny a Ruska.

Na začiatku sme s partnerom neuvažovali v projekte o znovu spustení bane. Vedeli sme však, že tunajšia sideritová ruda je z určitého pohľadu výnimočná. Má vyšší obsah mangánu potrebného pri výrobe železa. A tak sa okrem projektu vyrábať pelety z odpadu, súčasne rozbieha zámer vyrábať pelety obohatené o mangán z vlastnej suroviny. V súvislosti s tým sa začali rokovania o obnovení ťažby v Nižnoslanskej bani, kde predtým pracovalo viac ako 500 baníkov.

K úspechu projektu zároveň napomáha aj zvyšujúci sa tlak Európskej únie v oblasti odpadového hospodárstva na základe smernice Rady EU č.2008/98/ES o odpade, podľa ktorej boli členské štáty (vrátane SR) povinné túto smernicu transponovať do 12. decembra 2010. Jedná sa hlavne o vysokopecné prachy a kaly, ktorých deponácia v súčasnosti predstavuje dlhodobú záťaž pre životné prostredie a je v rozpore s filozofiou EU v oblasti nakladania s odpadmi. Dnes vieme, že tento termín na Slovensku už nie je možné technicky stihnúť, ale tlak na slovenských producentov, aby odpady neskládkovali, ale ich materiálovo zhodnocovali bude narastať.

Preto v súčasnosti intenzívne prebiehajú rokovania s Třineckými železiarňami, výsledkom ktorých by mala byť Dohoda o vedeckotechnickej spolupráci s Třineckými železiarňami a s ich výskumným ústavom, ktorý absolvoval niekoľkoročný výskum zameraný na odzinkovanie kalov a prachov redukčnou metódou.

K splneniu nášho cieľa by mala byť výrazne napomocná už podpísaná trojdohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi spoločnosťou ECO-GLOBAL, spol. s r.o, Technickou univerzitou v Košiciach a spoločnosťou U.S.Steel Košice, s.r.o., ktorej predmetom je riešenie Projektu eliminácie zinku procesom chlorácie zo zmesi konvertorových kalov, prachov a železorudného koncentrátu.

Tento ambiciózny projekt je rozdelený na niekoľko etáp, pričom každá etapa si vyžiada finančné krytie na rekonštrukciu jednotlivých liniek. Prvá etapa je financovaná z vlastných zdrojov skupiny SEVIS a či bude zostávajúca časť financovaná formou vydania dlhopisov alebo akcií, nie je ešte rozhodnuté. No otvorí sa možnosť pre našich klientov vstúpiť do daného projektu ako investor. Po jeho úplnom dokončení vznikne moderný závod, ktorý bude vyrábať vysokopecné pelety a bude zameraný na spracovanie jemnozrnných železonosných druhotných surovín, na materiálové zhodnocovanie odpadov s vysokým obsahom železa a na energetické zhodnocovanie odpadov pri prevádzkovaní rotačných pecí.

Miroslav Broz
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prečítané 2220 krát
Miroslav Bróz

člen predstavenstva, konzultant

Najnovšie od Miroslav Bróz