sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 10 február 2011 19:06

Rok opatrnosti a rozvážnosti

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vždy keď začína rok, spomeniem si na začiatky SEVISu (čo doslovne znamená Severoslovenská investičná spoločnosť). Nielenže sme o rok starší, ale tento rok sme prekročili pomyselný prah dospelosti, keďže máme 18 rokov. Či sme už „veľký“ je ťažké povedať, pretože priestoru na rast je stále dostatok. SEVIS ako investičná a konzultačná spoločnosť spolupracuje s vlastníkmi a majoritnými akcionármi spoločností pri napĺňaní ich dlhodobej stratégie. Zároveň buduje schopnosť neustále získavať nové zdroje a aktívne vyhľadávať perspektívne investičné projekty.

Minulý rok sa niesol z pohľadu investícií v znamení opatrnosti a rozvážnosti. Slová, ktoré sa opakovali takmer na každom stretnutí boli obozretnosť, opatrnosť a inflácia. Partneri a klienti začali vo väčšej miere klásť dôraz na ochranu a likviditu. Náš postoj v oblasti správy aktív nie je odlišný a tomu zodpovedá aj priemerné zhodnotenie 5,79%* (viac na str. 3) dosiahnuté za rok 2010 pri správe portfólií našich klientov.

V roku 2010 sme v rámci oblasti financovania spoločností vstúpili do niekoľkých zaujímavých investícií.Najväčšou z nich je projekt Nižná Slaná, kde môžeme výraznou mierou pomôcť rozvoju regiónu. Vždy sme však predovšetkým obchodníci a prioritne nás zaujíma ekonomika a potenciál zámeru. S prístupom „Dobrý biznis si peniaze nájde“ sme počas celého roku posudzovali a vyhodnocovali takmer dvadsať zámerov z rôznych oblastí podnikania, z ktorých uvediem napríklad obnoviteľné zdroje energie, materiálové zhodnocovanie odpadov, oblasť finančníctva, prípadne šport a umenie.

Častokrát náš odborný pohľad na zámer spôsobil otváranie oči vlastníkom myšlienky, čo viedlo k tomu, že sa rozhodli nepokračovať v aktivite, a tak dokázali ušetriť čas a finančné prostriedky. Na druhej strane v prípade, že naša analýza potvrdila úspešnosť projektu, tak to častokrát viedlo k zvýšeniu jeho atraktívnosti aj pre ďalších investorov. Patríme k skupinám, ktoré nemajú záujem prebrať klientov nápad a z biznisu ho vynechať, ale naopak môžem hrdo povedať, že našim cieľom je pomôcť vám rásť, čo dokazuje aj niekoľko spoločných projektov s našimi klientmi.

V oblasti služieb emitentom sa nám podarilo potvrdiť pozíciu hlavného hráča na trhu. Služby v tejto oblasti sú veľmi náročné na realizáciu, čo dokazuje aj skutočnosť, že sme v tomto roku odkomunikovali viac ako 20 tisíc akcionárov. Okrem iného to preverilo našu schopnosť zvládať bez väčších komplikácií aj kapacitne náročné úlohy.

Hlavnou úlohou skupiny SEVIS pre rok 2011 je hľadanie nových možností ako získať zdroje na financovanie perspektívnych projektov. Okrem toho sa budeme naďalej zameriavať na správu aktív s minimálnou vstupnou investíciou 100 tis. Eur. V súvislosti s tým je pre nás nevyhnutnou úlohou na tento rok rozvíjať našu schopnosť posudzovať a analyzovať investičné príležitosti.

Odpoveď na to, prečo sme ešte stále tu, a prečo má SEVIS svoje miesto na kapitálovom trhu tkvie v našom dlhodobom zámere udržať si povesť stabilnej spoločnosti, ktorá sa zodpovedne stará o svojich klientov. Pritom im neustále ponúka niečo nové a atraktívne, a to so záväzkom dodržiavať hodnoty ako sú spoľahlivosť, slušnosť a úcta.

Pavol Prekop
predseda predstavenstva
Prečítané 2054 krát Naposledy zmenené sobota, 15 august 2015 14:14
Pavol Prekop

predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ, manažér obchodnej a poradenskej činnosti, konzultant