sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 20 máj 2010 20:47

Od myšlienky k projektu

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Nápad. Slovo, pod ktorým si každý môže predstaviť niečo iné. Pre nás v SEVISe má toto slovo najmä pozitívny význam. Znamená to, že niektorý z našich klientov má myšlienku, a to v podnikateľskom slova zmysle. Myšlienku, ktorá bude prospešná, zisková, hodnotu prinášajúca pre všetkých zainteresovaných. Má nápad, ako využiť svoje materiálne, myšlienkové a personálne danosti k úspešnému napredovaniu vo svojej činnosti,  ako pretaviť myšlienku do reálnej podoby.

Nakoľko už dlhé roky pôsobíme na slovenskom finančnom trhu, sme často prítomní pri zrode podnikateľských zámerov, ich posúdení a aj ich prípadnej realizácii. Vzhľadom na odborné vybavenie nášho pracovného tímu a dlhodobé pôsobenie na trhu, sme akýmsi katalyzátorom hodnotenia nových myšlienok a projektov, ktorý mnohokrát určí ich ďalší osud. A ten môže byť kladný, ale aj záporný.

Pri analýze projektov využívame nielen naše skúsenosti z kapitálového trhu, ale aj z riadenia podnikov v krízových situáciách, či reštrukturalizácie.

V prvom rade musíme spoznať motiváciu a ciele majiteľov, ich vlastnícku štruktúru a existenciu vzťahov s ďalšími spoločnosťami. Pátrame po synergickom efekte pri realizácii zámeru. Zohľadňujeme produkčné možnosti klienta a existujúce kapacity, definujeme nosné výstupy spoločnosti a pridanú hodnotu, ktorú klient získa realizáciou zámeru. Ďalej nastupuje fundamentálna analýza spoločnosti. Zisťujeme všetky hlavné stránky projektu, od základnej podnikateľskej koncepcie až po vyčíslenie zdrojov potrebných na jej realizáciu. Hodnotíme postavenie spoločnosti na trhu, analyzujeme trendy v danom segmente, posudzujeme závislosť spoločnosti na odberateľoch a dodávateľoch.

Okrem finančnej stránky realizácie zámeru je potrebné posúdiť aj technickú stránku, ako celý projekt dotiahnuť do úspešného konca. Dôležitou súčasťou hodnotenia je rozbor majetkovej štruktúry. Ekonomická výkonnosť spoločnosti aj projektu nám dajú obraz o budúcom stave hospodárenia. Používame rôzne metódy výpočtov budúcich výnosov, budúcej pozície v cash-flow, ako aj majetkovej situácie.

Na základe súhrnu všetkých častí analýzy vypracujeme naše hodnotenie spoločnosti a projektového zámeru. Tento súhrn je spolu s komentárom tým určujúcim, čo dá našim klientom odpoveď na otázku, či realizácia daného projektu je tou správnou voľbou alebo nie. Okrem toho im poskytne odpoveď kam a s akými tvorivými myšlienkami sa uberať v ďalšom období.

Naša spoločnosť na základe hĺbkovej analýzy poskytuje klientom odborné posúdenie či potenciálny projekt bude alebo nebude úspešný.

Ing. Štefan Buzalka
finančný a investičný konzultant
Prečítané 2096 krát Naposledy zmenené streda, 26 august 2015 09:31