sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: burza

utorok, 10 jún 2014 02:00

Skapal pes a oživiť ho nemá kto!

Neteší ma vyjadrovať sa k veciam, ktoré sa zmeniť nedajú, kde sa ťažko hľadá východisko a negatívny názor len zbytočne dramatizuje stav. No v prípade slovenského kapitálového trhu, ktorého som súčasťou už viac ako 20 rokov, sa vyjadriť potrebujem. Vyrástli sme na kupónovej privatizácii, na investičných fondoch, na rozdielnej znalosti a schopnosti účastníkov nakladať so svojimi akciami. V súčasnosti „kupónka" už vôbec nie je aktuálna a všetky investičné fondy zanikli alebo sa v minulosti zmenili na akciové spoločnosti, resp. podielové fondy.

Na Slovensku vznikol kapitálový trh pred dvomi desaťročiami. Podstatnú úlohu pritom zohrala kupónová privatizácia. Tá spôsobila, že približne dva milióny občanov Slovenska sa stali akcionármi.Títo akcionári zaplatili 1000 korún za kupónovú knižku a stali sa majiteľmi určitého počtu akcií, pričom každá akcia mala menovitú hodnotu 1000 korún. Stali sa tak majiteľmi akcií za zlomok ich menovitých hodnôt. Na slovenskom kapitálovom trhu bolo v tom čase možné obchodovať s akciami viac než 500 akciových spoločností.

Spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s (CDCP SR) a Centrální depozitář cenných papírů Praha, a.s. podpísali zmluvu o vzájomnom členstve a spolupráci, ktorá umožní obchodovať cenné papiere na burzách v Prahe a Bratislave. Ide o tzv. duálny listing, ktorý umožní na burze v Bratislave obchodovať aj zahraničné cenné papiere. To znamená, že emitenti, ktorých akcie sú a budú obchodované na Burze cenných papierov Bratislave, budú môcť rozšíriť svoj listing aj o burzu v Prahe.

piatok, 20 máj 2011 20:24

Využije štát pri predaji podnikov burzu?

V súčasnosti sa opätovne otvára téma predaja vybraných spoločností vo vlastníctve štátu. Nahlas sa totiž diskutuje na tému ako naložiť s podielmi štátu v podnikoch, ktoré boli v minulosti z väčšej či menšej časti už predávané. Medzi takéto spoločnosti možno zaradiť napr. Slovak Telekom alebo SPP. Faktom je, že uvedené spoločnosti už majú svojich strategických investorov a štát sa rozhoduje, či podiely, ktoré v daných spoločnostiach drží, je lepšie predať alebo držať ďalej. V prípade, ak sa štát rozhodne predávať, či už v záujme znižovania svojho celkového dlhu alebo v záujme zabezpečenia zdrojov na rozvojové projekty, tak sa v tejto súvislosti logicky vynára základná otázka. Využije štát pri predaji vybraných spoločnosti aj kapitálový trh?

pondelok, 21 február 2011 19:28

Ktoré cenné papiere sú obchodované na burze?

Zoznam obchodovateľných cenných papierov sa dozviete na stránke burzy cenných papierov, a to v časti Uzatvorené obchody, konkrétne na: http://www.bsse.sk/Obchodovanie/KurzoveListky.aspx.

Následne je nutné si zadať dátum, ku ktorému chcete zisťovať kurz akcií. Ak chcete zistiť aktuálne obchodované cenné papiere, tak je potrebné zadať deň predchádzajúci aktuálnemu dátumu a potom kliknúť na odkaz s názvom Kurzový lístok akcií a podielových listov. Otvorí sa vám tabuľka, kde sú abecedne zoradené akcie, ktoré sú obchodované na burze. Pri každom cennom papieri sa dozviete jeho minimálny, maximálny, posledný a priemerný kurz, za aký bol obchodovaný, výšku dividendy ako aj výšku nezrealizovanej ponuky a dopytu. Okrem toho tu nájdete aj informáciu o tom, ktoré cenné papiere boli obchodované v daný deň, aký bol zobchodovaný počet kusov a objem v tisícoch Eur.

nedeľa, 20 december 2009 20:10

Verejná akciová spoločnosť po novom

Úpravu verejnej akciovej spoločnosti v slovenskom Obchodnom zákonníku si vzal na mušku vládny návrh novely Obchodného zákonníka, ktorú schválil parlament. Hlavným zámerom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu.

Zverejnené v Pohľad právnika