sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: sevis

sobota, 06 jún 2015 09:53

SEVIS klub - Ukrajina tu a teraz

Po úspešnom 7. stretnutí členov SEVIS klubu, na ktorom sme rozdiskutovali situáciu v slovenskom školstve, sme sa rozhodli na najbližšom klube upriamiť našu pozornosť na východ krajiny, a to konkrétne na Ukajinu. Na 8. SEVIS klube, ktorý sa bude konať 11.6.2015, sa teda budeme venovať situácii na Ukrajine, ktorá výrazne ovplyvňuje vývoj nielen na finančných trhoch.

Zverejnené v O SEVISe
piatok, 05 jún 2015 16:45

Nezávidím veľkým hráčom...

Pred niekoľkými týždňami som na konferencii v Žiline dostal z publika zaujímavo položenú otázku: „Do čoho najneradšej investujete?“ Nie najradšej ale najneradšej. Dosť dlhú dobu som bol ticho a hľadal na takto položenú otázku odpoveď. Vtedy spoluvystupujúci už moje mlčanie nevydržal a odpovedal s humorom za mňa vetou: „To ticho hovorí za všetko“. Otázka ma mierne zaskočila a za celý ten čas ticha som rozmýšlal do čoho konkrétneho, alebo do akých oblastí sme za uplynulých dvadsať rokov investovali a čo z toho bolo najmenej príjemné. V tej situácii som nakoniec musel už niečo povedať, a tak som dal dotyčnému nie príliš konkrétnu odpoveď: „Investuj do toho, čomu rozumieš“. Myslím si, že čakal odpoveď, čoho sa vyvarovať, prípadne kam konkrétne investuje v súčasnosti SEVIS.

Zverejnené v O SEVISe

Možno sa vám zdá tento príspevok trochu netradičný do nášho periodika, ide však o projekt, ktorého súčasťou bola aj naša spoločnosť SEVIS energia a odpady, a.s. Naša úloha spočívala v koordinácii inžinieringu a procesu výstavby s cieľom kolaudácie stavby do konca roka 2014 z dôvodu získania podpory pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na minulý rok. Projekt má dlhšiu históriu. Naša spoločnosť sa zapojila do projektu v realizačnej fáze koncom leta 2014. Viac informácii o tomto zaujímavom projekte sme sa dozvedeli od nášho zamestnanca, Ing. Ivana Klohnu, ktorý sa stal projekt manažérom projektu.

Zverejnené v O SEVISe
utorok, 23 december 2014 01:00

Ďalšia emisia SEVIS dlhopisov

V júnovom newslettri sme vás informovali o štvrtej emisii našich dlhopisov s označením SEVIS 004 a už je tu piata. Dňa 19.11.2014 spoločnosť SEVIS, a.s. vydala ďalšiu, v poradí už piatu emisiu dlhopisov s označením SEVIS 005 v objeme 4 mil. EUR a termínom splatnosti o 4 roky. Súčasne sme dňa 1.12.2014 splatili už druhú emisiu dlhopisov v objeme 3 mil. EUR.

utorok, 23 december 2014 01:00

SEVIS klub

Blížia sa nám Vianoce a s nimi aj 6. stretnutie členov SEVIS klubu, ktoré sa bude konať dňa 11.12.2014 opäť u nás v Žiline. Pozvanie naň prijal Zbigniew Czendlik, katolícky kňaz, ktorý už osemnásť rokov vedie farnosť vo východočeskom Lanškrouně, je dôverníkom speváčky Lucky Bílej a moderuje vlastnú reláciu Uchem jehly v českej televízii.

Zverejnené v O SEVISe
pondelok, 16 december 2013 01:00

SEVIS klub - budujeme porozumenie

Rokom 2013 začala skupina SEVIS tretiu dekádu pôsobenia na trhu, pričom za uvedených 20 rokov si vybudovala povesť spoľahlivého obchodného partnera, ktorý sa môže pochváliť stovkami úspešných pracovných vzťahov. V snahe zvýšiť synergické efekty plynúce zo vzájomných kontaktov medzi nami a vami - našimi klientmi a partnermi, sme sa tento rok rozhodli vytvoriť priestor, kde sa môžete navzájom osobne stretávať. Výsledkom tejto myšlienky bolo založenie SEVIS Klubu, ktorého cieľom je umožniť vám vzájomne sa spoznať a nadviazať vzťahy, ktoré dokážete využiť vo svojom profesnom živote.

Zverejnené v O SEVISe
štvrtok, 20 jún 2013 13:09

Doba sa mení a SEVIS tiež

Už je to 20 rokov čo nás navštívili prví klienti a uskutočnili v SEVISe prvé obchodné transakcie alebo iné služby. Dnes ťažko povedať, aké služby sme spoločne riešili. Predpokladám však, že súbežným príchodom kupónovej privatizácie to s najväčšou pravdepodobnosťou boli prevody akcií. Isté je, že začiatky 90-tych rokov boli na kapitálovom trhu časy veľmi búrlivé ako všetko nové, čo nás v tom období postretlo.

V podstate každý druhý človek v bývalom Československu sa v tomto období začal na chvíľu zaoberať pojmom akcia. Bolo to niečo nové, nepoznané, neprebádané, ale dobre to znelo a všetci sme chceli po dlhých rokoch driny vlastniť za symbolickú hodnotu (tisíc korún československých) niečo z toho, čo bolo nedávno štátne. V dnešnej dobe sa však ukazuje, že pre minoritného (drobného) akcionára je vlastníctvo cenných papierov skôr príťažou. Dostali sa totiž do bludného kruhu, z ktorého sa vedia dostať len tí zdatnejší.

Zverejnené v O SEVISe
piatok, 01 marec 2013 17:13

Úspešný 20-ty rok SEVISu

Na začiatok mi dovoľte, aby som zhrnul dosiahnuté výsledky SEVISu v roku 2012 do niekoľkých najdôležitejších čísel:

980 tisíc eur – dosiahnutý účtovný zisk skupiny SEVIS, z toho zisk vo výške 230 tisíc eur pripadá na spoločnosť SEVIS a.s., ktorá je emitentom dlhopisov;

17,8 miliónov eur – celková hodnota aktív skupiny SEVIS s nasledovnou diverzifikáciou:

4,6 miliónov eur – celkový objem získaných finančných prostriedkov prostredníctvom pôžičiek a dlhopisov SEVIS;

5,79 % – priemerné zhodnotenie prostriedkov v službe Aktívne riadenie portfólia;

27 - celkový počet posudzovaných investičných zámerov. Analýza a zjednotenie predstáv o možnom vstupe investora zabrali 2 až 6 mesiacov pri každom posudzovanom zámere;

14 – počet poskytnutých komplexných služieb emitentom cenných papierov, pri ktorých sme odkomunikovali 7 600 majiteľov cenných papierov;

17 – počet členov nášho tímu, ktorí sa venujú investičnej a konzultačnej činnosti;

790 – veľkosť našej klientskej základne, z toho je 400 klientov, ktorí využívajú služby SEVISu a ďalších 390 osôb s potenciálom, ktorí vyjadrili záujem využiť naše služby. Takmer všetky nové kontakty sú získavané výhradne cez referencie.

Zverejnené v O SEVISe
štvrtok, 20 december 2012 17:15

Rybačka a lá SEVIS

Za 20 rokov pôsobenia na trhu sme si vybudovali povesť spoľahlivého obchodného partnera, ktorý sa môže pochváliť stovkami úspešných pracovných vzťahov. Mnohé z nich sa preklopili až do vzťahov priateľských, preto nás niektorí z vás poznajú nielen z obchodných stretnutí ale aj z menej formálnych akcií, kedy sa spolu nestretávame za účelom realizácie konkrétneho obchodu. Možností na neformálne stretnutie je v dnešnej dobe veľa – či už sú to rôzne športové turnaje, kultúrne podujatia, charitatívne akcie a veľa ďalších. My v SEVISe však máme radi originalitu.

Zverejnené v O SEVISe
štvrtok, 20 september 2012 18:52

SEVIS podporil mladých umelcov zo Žiliny

Skupina SEVIS sa rozhodla podporiť mladých umelcov z okolia Žiliny, a tak v dňoch 17. – 20.8.2012 zorganizovala akciu, ktorej cieľom bolo skrášliť priestor parkoviska za našou budovou. Naša spoločnosť poskytla tento priestor na realizáciu sprejerom, ktorí tak mali možnosť pretaviť svoje kreatívne myslenie a umelecké vlohy do krásneho spoločného diela, o ktorom sme presvedčení, že bude dlhé roky spríjemňovať prostredie mnohým občanom zo Žiliny a jej okolia.

Zverejnené v O SEVISe
Strana 2 z 3