sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

piatok, 01 marec 2013 17:13

Úspešný 20-ty rok SEVISu

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Na začiatok mi dovoľte, aby som zhrnul dosiahnuté výsledky SEVISu v roku 2012 do niekoľkých najdôležitejších čísel:

980 tisíc eur – dosiahnutý účtovný zisk skupiny SEVIS, z toho zisk vo výške 230 tisíc eur pripadá na spoločnosť SEVIS a.s., ktorá je emitentom dlhopisov;

17,8 miliónov eur – celková hodnota aktív skupiny SEVIS s nasledovnou diverzifikáciou:

4,6 miliónov eur – celkový objem získaných finančných prostriedkov prostredníctvom pôžičiek a dlhopisov SEVIS;

5,79 % – priemerné zhodnotenie prostriedkov v službe Aktívne riadenie portfólia;

27 - celkový počet posudzovaných investičných zámerov. Analýza a zjednotenie predstáv o možnom vstupe investora zabrali 2 až 6 mesiacov pri každom posudzovanom zámere;

14 – počet poskytnutých komplexných služieb emitentom cenných papierov, pri ktorých sme odkomunikovali 7 600 majiteľov cenných papierov;

17 – počet členov nášho tímu, ktorí sa venujú investičnej a konzultačnej činnosti;

790 – veľkosť našej klientskej základne, z toho je 400 klientov, ktorí využívajú služby SEVISu a ďalších 390 osôb s potenciálom, ktorí vyjadrili záujem využiť naše služby. Takmer všetky nové kontakty sú získavané výhradne cez referencie.

O čom vypovedajú tieto čísla?

Z môjho pohľadu ako spoluvlastníka a výkonného manažéra firmy konštatujem, že dosiahnuté výsledky sú dobrým úspechom, primeraným našim možnostiam a aktuálnym podmienkam. Takmer polovicu svojho života som prežil v SEVISe a je preto pre mňa potešujúce, že po niekoľkých náročných rokoch môžem opäť hodnotiť uplynulý rok ako úspešný. Mám praxou potvrdené, že príbeh resp. porekadlo o siedmych úrodných a siedmych neúrodných rokoch v skutku platí. O vhodnosti potreby správne šetriť na zlé roky a rozkladať aktivity do rôznych oblastí ma naozaj nemusí nikto presviedčať. Takouto stratégiou sa dá dlhodobo a bezpečne nielen prežiť, ale aj zabezpečiť primeraný rast.

V oblasti finančných služieb klient očakáva, že výsledný efekt zhodnotenia finančných prostriedkov bude čo najlepší. Neustále je nutné zamýšľať sa nad otázkou, akým vhodným produktom resp. službou zaujať, uspokojiť potrebu a naplniť predstavu klienta. Aj preto mnoho rokov ponúkame riešenia šité na mieru, ktoré sú niekedy viac, niekedy menej komplikované, ale s jasným cieľom naplniť predpokladané očakávania. Čas nám však ukázal, že väčšina našich klientov sa zaujíma o jednoduché riešenia. To bol hlavný dôvod, prečo sme počas uplynulého roka plánovane ukončili ponuku dvoch investičných služieb na správu a zhodnocovanie finančných prostriedkov, a to službu Aktívne riadenie portfólia (ARP) a Investičné poradenstvo (IP).

Našu alternatívnu ponuku, investovať do dlhopisu SEVIS s vopred určeným výnosom, adresovanú tým klientom, ktorí využívali naše predchádzajúce investičné služby, využilo 90% všetkých klientov, ktorí spĺňali kritérium minimálnej investície 100 tisíc eur. Tento záujem sa pritom netýkal iba skupiny konzervatívnych investorov. Na otázku, čo rozhodlo o ich záujme, odpovedali: „Dôveru v SEVIS neriešime, už sme vám ju prejavili, preto sme prostriedky zverili práve vám. Výhoda riešenia cez dlhopis spočíva v jednoduchosti samotného investičného nastroja, v prehľadnosti zdaňovania a v možnosti načasovania si vlastných finančných potrieb. Pôvodné investičné služby ARP a IP takéto možnosti nie vždy poskytovali“.

Okrem zmienených prínosov pre klienta nám táto zmena priniesla aj úsporu vo výraznom znížení administratívy. Správnym sa ukázalo aj naše rozhodnutie ukončiť členstvo v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. čo nám opäť prinieslo úsporu nákladov a elimináciu ďalších administratívnych činností spojených s náročným vedením účtov cenných papierov. Zároveň sme si však zachovali a ďalej rozvíjali našu schopnosť vyhľadávania príležitostí a investovania na svetových trhoch, ktorú hodláme naďalej využívať pri správe majetku.

Svoju činnosť sme naďalej zameriavali na tri samostatné oblasti príležitostí pre zhodnocovanie aktív. Prvou je investovanie do perspektívnych projektov, predovšetkým v oblasti materiálového a energetického zhodnocovania odpadov. Druhou je poskytovanie prostriedkov formou pôžičky na krátkodobé preklenutie nedostatku likvidity a treťou je investovanie časti voľných zdrojov na kapitálových trhoch. Každá z týchto línií má rozličnú náročnosť obsluhy a likvidity, ale vzájomne sa dokážu vhodne dopĺňať.

Prítomnosť rizika vnímame a neustále si ho uvedomujeme. Preto účasť SEVISu v jednotlivých projektoch nepresahuje limit 15 % z hodnoty aktív skupiny. K uvedeným oblastiam investičných príležitostí sme primerane nastavili parametre zdrojov ich financovania, pričom preferovanou formou získavania prostriedkov naďalej zostáva emisia dlhopisov SEVIS.

Rokom 2013 začína SEVIS tretiu dekádu pôsobenia na tomto trhu. Investície rozpracované do zmysluplných projektov, priestor v ktorom sa pohybujeme a zvolený prístup ku klientom nám spoločne prispievajú k naplneniu očakávania, že najbližšie roky budú práve tie úrodné. A vy budete s nami pri tom.

Pavol Prekop
predseda predstavenstva
Prečítané 2494 krát Naposledy zmenené nedeľa, 07 jún 2015 12:31
Pavol Prekop

predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ, manažér obchodnej a poradenskej činnosti, konzultant

Viac z tejto kategórie: SEVIS Road show »