sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Kapitálový trh a investovanie

Kapitálový trh a investovanie (48)

nedeľa, 20 december 2009 20:08

Listinné akcie a jediný akcionár

Napísal(a)

Platná legislatíva umožňuje akciovým spoločnostiam vydávať svoje akcie v listinnej alebo v zaknihovanej podobe. Jednoduchým spočítaním zistíme, že akciových spoločností s listinnými akciami je výrazne viac ako tých, ktoré zvolili zaknihované akcie. Tento stav zrejme odráža povedomie, že listinné akcie sú jednoduchším riešením. Stačí ich vytlačiť a akcionári nemusia mať otvorené účty majiteľov cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej ako Centrálny depozitár), za ktoré treba každoročne platiť. Pravda je však trochu iná.

nedeľa, 20 december 2009 19:42

Na trh prinášame dlhopis EX CREDIT

Napísal(a)

Okrem slávnostného uvedenia emisie dlhopisov DIAMANT 01 v týchto dňoch spúšťame na trh aj vydanie emisie dlhopisov spoločnosti EX CREDIT, a.s., ktorej sme manažérom. Spoločnosť EX CREDIT, a.s. podniká od roku 2003 a svojím klientom poskytuje rýchle, cenovo výhodné prefinancovanie nákupov spotrebného tovaru a technológií. Z dôvodu diverzifikácie získavania finančných zdrojov sa obrátila na primárny trh s emisiou dlhopisov. Aby klienti, a teda aj možní potencionálni záujemcovia o dlhopis získali základné informácie o tejto emisii, požiadali sme o rozhovor člena dozornej rady spoločnosti EX CREDIT, a.s. Ing. Mariána Rigana.

Slávnostné uvedenie tejto emisie na trh sa uskutoční 2. decembra 2009 v hoteli Radisson SAS Carlton v Bratislave, formou mimoriadneho diskusného fóra HNClubu, ktorého sme spoluorganizátormi. Podujatie je spojené s výstavou diamantov a luxusných briliantových šperkov v celkovej hodnote 10 mil. EUR. Pozvanie vystúpiť na pôde HNClubu prijal aj prominentný hosť – Arthur Beller, prezident najstaršej antverpskej diamantovej burzy Beurs voor Diamanthandel.


Rast rizík a konkurencie v svetovom hospodárstve vyvíja tlak na ekonomické subjekty, aby aktívne využívali možnosti ratingu. V súčasnej dobe sa stáva rating nástrojom riadiaceho procesu, je zdrojom aktuálnych objektívnych a komplexných informácií, ktorý umožňuje manažmentu spoločnosti prijímať správne rozhodnutia.

pondelok, 10 august 2009 09:33

Diamantové dlhopisy - svetový unikát

Napísal(a)

SEVISBROKERS FINANCE a spoločnosť Diamonds International Corporation – D.I.C. SK, s.r.o. podpísali vzájomnú dohodu o spolupráci pri príprave projektu emisie dlhopisov. Spojenie dvoch silných partnerov prinesie na trh dostupnú možnosť zúčastniť sa na obchode s diamantami prostredníctvom cenných papierov - korporátnych dlhopisov.

Hospodárska kríza na Slovensku je realitou. Zverejňovanie zhoršených ekonomických ukazovateľov je na dennom poriadku, vláda tvorí krízové štáby, pripravuje záchranné balíčky. Aj pre mnohé, dlhodobo úspešné firmy či podnikateľov vyvstáva otázka ako sa so vzniknutou situáciou vysporiadať. Ako zosúladiť pokles výroby so zamestnanosťou, nižší odbyt s potrebou inovácií či nových technológií? Ako si zabezpečiť financovanie svojho podnikania v najbližších rokoch? Ako ochrániť svoj majetok?

Strana 4 z 4