sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Kapitálový trh a investovanie

Kapitálový trh a investovanie (48)

utorok, 20 december 2011 19:19

Vydali sme už náš druhý dlhopis – SEVIS 002

Napísal(a)

V tohtoročnom májovom čísle nášho newslettra sme vás informovali o tom, že naša spoločnosť SEVIS, a.s. vydala svoju historicky prvú emisiu vlastných dlhopisov. Po polroku primárneho upisovania môžeme oznámiť, že táto emisia je tesne pred jej úplným upísaním. Keďže ďalší investori prejavili záujem o nákup dlhopisov, rozhodli sme sa pre vydanie druhej emisie dlhopisov s názvom SEVIS 002.

Spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s (CDCP SR) a Centrální depozitář cenných papírů Praha, a.s. podpísali zmluvu o vzájomnom členstve a spolupráci, ktorá umožní obchodovať cenné papiere na burzách v Prahe a Bratislave. Ide o tzv. duálny listing, ktorý umožní na burze v Bratislave obchodovať aj zahraničné cenné papiere. To znamená, že emitenti, ktorých akcie sú a budú obchodované na Burze cenných papierov Bratislave, budú môcť rozšíriť svoj listing aj o burzu v Prahe.

Začiatok deväťdesiatych rokov priniesol na Slovensko možnosť súkromného podnikania. Nasledovala privatizácia spoločností, vydávanie a skupovanie akcií. Tak ako sa časom prirodzene vyvíjali a menili potreby majiteľov týchto spoločností, menili sa aj dôvody a spektrum využívania našich služieb. Dnes je často diskutovanou témou aj príprava na odovzdanie vlastníctva firmy do rúk nasledujúcej generácie.

Každý kto sa rozhodne investovať, sa väčšinou usiluje o to, ako rýchlo a jednoducho zarobiť. A každý hráč na trhu hľadá spôsob ako to urobiť čo najlepšie, ako vystihnúť najlepší moment na kúpu alebo na predaj. Všetci hľadajú nejaký zázračný trik zaručujúci zisk. Ale tajomstvom je, že tu žiadne tajomstvá nie sú. Obchod je stávka na zmenu ceny, pričom nie je prekvapením, že najväčší výnos poskytujú investície do akcií.

V súčasnosti sa opätovne otvára téma predaja vybraných spoločností vo vlastníctve štátu. Nahlas sa totiž diskutuje na tému ako naložiť s podielmi štátu v podnikoch, ktoré boli v minulosti z väčšej či menšej časti už predávané. Medzi takéto spoločnosti možno zaradiť napr. Slovak Telekom alebo SPP. Faktom je, že uvedené spoločnosti už majú svojich strategických investorov a štát sa rozhoduje, či podiely, ktoré v daných spoločnostiach drží, je lepšie predať alebo držať ďalej. V prípade, ak sa štát rozhodne predávať, či už v záujme znižovania svojho celkového dlhu alebo v záujme zabezpečenia zdrojov na rozvojové projekty, tak sa v tejto súvislosti logicky vynára základná otázka. Využije štát pri predaji vybraných spoločnosti aj kapitálový trh?

utorok, 22 február 2011 19:26

Stal sa FNM Vašim akcionárom?

Napísal(a)

Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej ako FNM) sa vďaka bezodplatnému prevodu cenných papierov stal akcionárom a držiteľom družstevných podielnických listov v takmer 800 spoločnostiach. Kompletný zoznam cenných papierov vo vlastníctve FNM k 31.12.2010 nadobudnutých v zmysle zákona č.160/2009 Z.z. je prístupný na: http://www.natfund.gov.sk/doc/Cenne_papiere_Stav_k_31_12_2010.pdf.

Zoznam obchodovateľných cenných papierov sa dozviete na stránke burzy cenných papierov, a to v časti Uzatvorené obchody, konkrétne na: http://www.bsse.sk/Obchodovanie/KurzoveListky.aspx.

Následne je nutné si zadať dátum, ku ktorému chcete zisťovať kurz akcií. Ak chcete zistiť aktuálne obchodované cenné papiere, tak je potrebné zadať deň predchádzajúci aktuálnemu dátumu a potom kliknúť na odkaz s názvom Kurzový lístok akcií a podielových listov. Otvorí sa vám tabuľka, kde sú abecedne zoradené akcie, ktoré sú obchodované na burze. Pri každom cennom papieri sa dozviete jeho minimálny, maximálny, posledný a priemerný kurz, za aký bol obchodovaný, výšku dividendy ako aj výšku nezrealizovanej ponuky a dopytu. Okrem toho tu nájdete aj informáciu o tom, ktoré cenné papiere boli obchodované v daný deň, aký bol zobchodovaný počet kusov a objem v tisícoch Eur.

nedeľa, 20 február 2011 19:27

Behind the scenes

Napísal(a)

Jednou z oblastí, na ktorú sa v SEVISe špecializujeme je privátne investovanie. Našim zámerom je prinášať vám originálny rozsah finančných služieb a hľadať zaujímavé investičné príležitosti. Táto práca je náročná a podieľajú sa na nej predovšetkým členovia oddelenia analýz a riadenia portfólií, kam patrím aj ja. Nakoľko našich klientov často zaujíma, v čom tkvie podstata a úspešnosť tejto práce, pokúsim sa vám priblížiť činnosti jednotlivých súčastí nášho oddelenia tak, aby čo najmenej pojednávali o číslach a odborných termínoch. Verím, že to pomôže jednoduchšie si vytvoriť obraz o podstate vykonávaných činností nášho tímu. Dovolil som si pri tom použiť prirovnania z profesií, ktoré sú nám všetkým známe z osobného života. Navyše každý z nás k nim viaže svoje osobné zážitky a skúsenosti, a tak k nim môže nachádzať nové a nové paralely.

nedeľa, 20 február 2011 19:26

Rok 2010 verzus 2011

Podmienky na investovanie stále nie sú stabilné, nakoľko stav svetovej ekonomiky, eurozóny, ako aj Slovenska ešte nemožno považovať za ekonomicky zdravý. Nikdy v histórii centrálnych bánk nebola taká dlhá doba bez zmeny úrokových sadzieb a nikdy v histórií neboli tieto sadzby tak nízko ako za posledné dva roky. To len potvrdzuje pretrvávajúcu vážnosť situácie na finančných trhoch. Náladovosť a opatrnosť investorov je zrejmá a centrálne banky sa v tejto situácií zmôžu jedine na tlačenie stále nových peňazí.

Ceny zlata lámu všetky rekordy. Analytici vydávajú odvážne vyhlásenia, že o rok môže stáť drahý kov dvoj až trojnásobok súčasnej ceny. Extrémne odhady vidia cenu zlatu až na hranici 10 tisíc dolárov za uncu. Poukazuje sa na voľnú monetárnu politiku centrálnych bánk, ktoré zaplavujú trhy peniazmi bez ohľadu na možné riziko budúcej inflácie. Zlato predstavuje nielen investičnú istotu, ale aj príležitosť na nevídané zhodnotenie peňazí. Dôvody na kúpu a držbu investičného zlata sa dajú zhrnúť takto:

Strana 3 z 4