sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

utorok, 20 december 2011 19:19

Vydali sme už náš druhý dlhopis – SEVIS 002

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V tohtoročnom májovom čísle nášho newslettra sme vás informovali o tom, že naša spoločnosť SEVIS, a.s. vydala svoju historicky prvú emisiu vlastných dlhopisov. Po polroku primárneho upisovania môžeme oznámiť, že táto emisia je tesne pred jej úplným upísaním. Keďže ďalší investori prejavili záujem o nákup dlhopisov, rozhodli sme sa pre vydanie druhej emisie dlhopisov s názvom SEVIS 002.

Vydávanie druhej emisie dlhopisov sa začalo dňa 1.12.2011. Parametre emisie sú totožné s parametrami tej prvej, teda celkový objem emisie je 3.000.000 EUR s pevným úrokovým výnosom 5% p.a. a menovitou hodnotou 50.000 EUR za jeden kus. Podmienkou nákupu je minimálna investícia v objeme 100.000 EUR.Jediným rozdielom oproti prvej emisii je spôsob výplaty úrokov, ktorý bude prebiehať polročne, a to vždy k 1.6. a 1.12. daného roka. Aj pri druhej emisii sme pre našich klientov ponechali možnosť dohodnúť si termín spätného odkupu už po 6, resp. 12 mesiacov od dátumu nákupu.

Dlhopis SEVIS 002:

  • objem emisie: 3.000.000 EUR
  • úrokový výnos: 5% p.a.
  • menovitá hodnota: 50.000 EUR
  • min. objem investície: 100.000 EUR
  • viazanosť: 3 roky (resp. 6 – 12 mes.)
  • výplata úrokov: polročne (01.12., 01.06.)
  • splatnosť menovitej hodnoty: 1.12.2014

SEVIS dlhopis je určený tak pre fyzické, ako aj pre právnické osoby. V súčasnej dobe je pre veľa našich klientov problém, kam uložiť voľné financie, ktoré nemajú aktuálny účel použitia. V našej spoločnosti tieto financie kumulujeme práve cez emitované dlhopisy. Prostredníctvom nich ponúkame klientom zaujímavé úročenie s primeranou lehotou viazanosti kapitálu a zabezpečením cez reálny majetok spoločností skupiny SEVIS.

Pevný úrokový výnos

Veľkou výhodou SEVIS dlhopisov je, že majú nastavený pevný úrokový výnos, ktorý je v dnešnej turbulentnej dobe veľmi dôležitý. V časoch veľkých výkyvov cien akcií na finančných trhoch, resp. divokých zmien hodnôt podielových fondov, ktoré sa správajú veľakrát iracionálne, je  našimi klientmi vyhľadávaná práve možnosť investície s pevným výnosom.

Likvidita – lehota viazanosti

Ďalším dôležitým parametrom investície je likvidita spojená s dobou viazanosti. S lehotou pol roka, resp. rok sa stáva dlhopis SEVIS 002 najatraktívnejším nástrojom na našom trhu, nakoľko napr. porovnateľné jednoročné termínované vklady v bankách majú úrok nižší o cca 40 – 50%. Čiže ponúkame našim klientom možnosť úročiť svoje investície dvojnásobne vyšším úrokom oproti úrokom v bankách s rovnakou dobou viazanosti kapitálu.

Bezpečnosť investície

Okrem výnosu a likvidity má pri investícii veľký význam samozrejme aj riziko, resp. bezpečnosť uložených financií. V našej spoločnosti je každá investícia krytá naším vlastným majetkom v pomere 1:1. V súčasnosti máme dostatočný rozdiel v krytí, takže máme priestor na príjem ďalších financií od klientov, za ktoré môžeme ručiť našim majetkom.

Použitie získaných financií

Ďalšou dôležitou otázkou, ktorú v súvislosti s touto investíciou od klientov dostávame je, akým spôsobom ďalej s týmito financiami nakladáme. Získané prostriedky investujeme do vlastných projektov alebo sa podieľame na financovaní projektov (zámerov) našich dlhodobých klientov a partnerov, s ktorými máme vybudované veľmi dobré vzťahy, a ktorí potrebujú krátkodobo prefinancovať svoj biznis. V súčasnosti sa výška jednotlivých investícií pohybuje od 100 tis. do 2 mil. EUR, pričom všetky projekty, do ktorých investujeme získané prostriedky, musia byť kryté primereným majetkom a zároveň musia mať reálnu návratnosť. Týka sa to rovnako našich vlastných projektov, ako aj projektov klientov a partnerov. Pomer angažovanosti v projekte k hodnote aktív skupiny SEVIS sa štandardne pohybuje na úrovni do 15%.

Výnos verzus inflácia

Pri spolupráci s našimi klientmi sa často stretávam s očakávaním dosiahnutia výnosu minimálne na úrovni inflácie. Nikto predsa nechce, aby jeho peniaze strácali na hodnote. Napriek tomu veľa ľudí reálne stráca. A prečo? Je to z jednoduchého dôvodu. Aktuálne najväčšiu časť investícii klientov v bankách tvoria úložky na termínovaných vkladoch, a to zväčša so splatnosťou do 1 roka. Výnos na týchto vkladoch je priemerne cca 2,5% p.a. V porovnaní s infláciou, ktorá dosiahla v priemere za prvých 10 mesiacov tohto roka úroveň 3,8%, je to o viac ako 1% menej.

Ak teda hľadáte investíciu, ktorá vám prinesie zaujímavý výnos pri kratšej dobe viazanosti bez toho, aby ste sa obávali poklesu vašej investície na cene, tak aj pre vás je určený náš dlhopis SEVIS 002. Tento dlhopis čaká na svojich majiteľov, ktorých počet bude určite nižší ako 30, pretože priemerná výška investície pri prvej emisii je 190.000 EUR. Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte svojho konzultanta alebo si vyžiadajte emisné podmienky na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

Martin Lopušan
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Poznámka: Dlhopisy boli vydané podľa zákona č.530/1990 Zb. o dlhopisoch v platnom znení na základe emisných podmienok dlhopisov. Pre dlhopisy nebol vypracovaný prospekt cenného papiera, pričom emitent postupuje podľa § 120 ods.3 písm. d) zákona o cenných papieroch a investičných službách a o zmene o doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

Prečítané 1337 krát
Martin Lopušan

konzultant

Najnovšie od Martin Lopušan