sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: Sevisbrokers Finance

piatok, 18 december 2015 11:03

Najstarší o.c.p. na Slovensku vráti licenciu

Moje blízke okolie ma pozná, že slovné spojenie „nedá sa“ ma štartuje k vyššiemu výkonu. Teší ma dokazovať, že sa to dá a ženie ma to ešte viac dopredu. V dnešnej situácii sa už na slovenský kapitálový a finančný trh nepozerám, či sa dá, ale či chcem. A ja viem, že už nechcem.

Zverejnené v O SEVISe
sobota, 10 december 2011 19:04

Rušíme členstvo v Centrálnom depozitári

Naša spoločnosť je členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej ako Centrálny depozitár) prakticky od jeho vzniku, t.j. od obdobia po roku 2002, keď schválením zákona o CP č. 566/2001 Z.z. došlo aj k zmene systému evidencie cenných papierov. Vtedy zaniklo Stredisko cenných papierov SR a nahradil ho Centrálny depozitár. Spoločnosť SEVISBROKERS FINANCE bola jedným z jeho prvých členov a od samotného začiatku aktívne spolupracovala pri tvorbe zákona a pripomienkovaní prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára. Centrálny depozitár začal fungovať na členskom princípe, čo znamenalo, že vedenie majetkových účtov a väčšinu služieb mohli vykonávať iba jeho členovia – licencované subjekty pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zverejnené v O SEVISe
pondelok, 20 september 2010 21:06

Fúzia nie je len o zväčšovaní podielu

V období posledných dvoch – troch rokov čoraz viac našich klientov uvažuje o ukončení svojho aktívneho podnikateľského života. Impulzov je zrejme viac, od roku 1990 už uplynuli dve desaťročia, ľuďom pribudli roky, do toho prišla ekonomická kríza, …

Aktívne pôsobenie v spoločnosti je môžné ukončiť dvoma najčastejšími spôsobmi. Firmu možno buď predať, alebo posunúť nasledujúcej generácii (obvykle deťom). Oba tieto spôsoby majú veľa prvkov a detailov, v ktorých sa líšia. Inak povedané, nie všetky predaje sa dejú úplne rovnako a odovzdanie nasledovníkom môže mať tiež mnoho variácií. Sústreďme sa však na to, čo majú oba postupy spoločné a hlavne ako to súvisí so zlučovaním (fúziou) spoločností.

nedeľa, 20 december 2009 19:42

Na trh prinášame dlhopis EX CREDIT

Okrem slávnostného uvedenia emisie dlhopisov DIAMANT 01 v týchto dňoch spúšťame na trh aj vydanie emisie dlhopisov spoločnosti EX CREDIT, a.s., ktorej sme manažérom. Spoločnosť EX CREDIT, a.s. podniká od roku 2003 a svojím klientom poskytuje rýchle, cenovo výhodné prefinancovanie nákupov spotrebného tovaru a technológií. Z dôvodu diverzifikácie získavania finančných zdrojov sa obrátila na primárny trh s emisiou dlhopisov. Aby klienti, a teda aj možní potencionálni záujemcovia o dlhopis získali základné informácie o tejto emisii, požiadali sme o rozhovor člena dozornej rady spoločnosti EX CREDIT, a.s. Ing. Mariána Rigana.

Slávnostné uvedenie tejto emisie na trh sa uskutoční 2. decembra 2009 v hoteli Radisson SAS Carlton v Bratislave, formou mimoriadneho diskusného fóra HNClubu, ktorého sme spoluorganizátormi. Podujatie je spojené s výstavou diamantov a luxusných briliantových šperkov v celkovej hodnote 10 mil. EUR. Pozvanie vystúpiť na pôde HNClubu prijal aj prominentný hosť – Arthur Beller, prezident najstaršej antverpskej diamantovej burzy Beurs voor Diamanthandel.

pondelok, 10 august 2009 09:33

Diamantové dlhopisy - svetový unikát

SEVISBROKERS FINANCE a spoločnosť Diamonds International Corporation – D.I.C. SK, s.r.o. podpísali vzájomnú dohodu o spolupráci pri príprave projektu emisie dlhopisov. Spojenie dvoch silných partnerov prinesie na trh dostupnú možnosť zúčastniť sa na obchode s diamantami prostredníctvom cenných papierov - korporátnych dlhopisov.

Hospodárska kríza na Slovensku je realitou. Zverejňovanie zhoršených ekonomických ukazovateľov je na dennom poriadku, vláda tvorí krízové štáby, pripravuje záchranné balíčky. Aj pre mnohé, dlhodobo úspešné firmy či podnikateľov vyvstáva otázka ako sa so vzniknutou situáciou vysporiadať. Ako zosúladiť pokles výroby so zamestnanosťou, nižší odbyt s potrebou inovácií či nových technológií? Ako si zabezpečiť financovanie svojho podnikania v najbližších rokoch? Ako ochrániť svoj majetok?