sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: daň z príjmu

pondelok, 25 jún 2018 11:42

Novinky v dani z príjmov platné od roku 2018

V júni minulého roka som písala o pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, ktorá mala vstúpiť do platnosti k 1.1.2018. Zamerala som sa na návrhy zmien, ktoré ovplyvňujú strategické rozhodovanie majiteľov spoločností. Jednou z najzásadnejších mala byť zmena týkajúca sa zlúčenia, rozdelenia a splynutia podnikov a nepeňažných vkladov do spoločností. Tieto transakcie malo byť podľa návrhu možné od 1.1.2018 uskutočňovať len v reálnych cenách podľa znaleckých posudkov, t.j. s daňovým dopadom.

Zverejnené v Dane
štvrtok, 06 október 2016 14:22

Zmeny v daniach. Čo prinesú a komu?

Čo sa chystá?
Ministerstvo financií predstavilo návrh štátneho rozpočtu, ktorý zapracúva významné zmeny v daňovom systéme. Väčšina zmien sa týka podnikov a budú znamenať zvýšenie daňovej záťaže.

Zverejnené v Zaujímavosti
štvrtok, 06 október 2016 14:11

Čo nám vláda ešte vymyslí?

Začiatkom leta bola daná do medzirezortného pripomienkového konania novela Zákona o dani z príjmov. Predložený návrh spôsobil vášnivú diskusiu a tvrdý odpor predovšetkým v navrhovanom zdaňovaní dividend a ostatných podielov na zisku. Celkovo bolo vznesených 223 pripomienok, z toho 123 zásadných. Akceptovaných bolo 60 pripomienok, z toho 14 zásadných. Medzi akceptovanými pripomienkami boli pripomienky typu - doplnená dvojbodka, opravená tlačová chyba a pod.

Zverejnené v Dane

Už v lete minuléhoroku som v našom štvrťročníku spomínala pripravovanú „veľkú“ novelu zákona o dani z príjmov. Prešlo ďalšieho pol roka, bolo prijatých niekoľko drobných noviel a v apríli sa konečne objavila v edzirezortnom pripomienkovom konaní aj „veľká“ novela. Samozrejme, že na definitívnu podobu, schválenú našim parlamentom, si určite ešte pár mesiacov počkáme, ale o zámere tvorcu si už dnes môžeme povedať.

Zverejnené v Dane
nedeľa, 14 september 2014 02:00

Dane z príjmov - zasa sa pripravujú zmeny

Ak o nejakej téme možno povedať, že je nekonečná, tak sú to určite novelizácie zákona o dani z príjmov. Koncom minulého roka sa veľa hovorilo o tzv. „veľkej novele zákona", v rámci ktorej by mali byť aj redefinované skupiny príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov a vytvorená podpora pre rozvoj kapitálového trhu. Takáto novela zatiaľ na svete nie je, ale novela, ktorou sa znovu významne menia podmienky pre podnikateľov je toho času v parlamente. Samozrejme na definitívnu podobu si budeme musieť počkať (podľa slovenských zvyklostí) tak do novembrovej parlamentnej schôdze.

Zverejnené v Dane
pondelok, 16 december 2013 01:00

Dane na Slovensku - „nielen“ každý rok inak

Keď som v septembrovom čísle nášho newslettra písala o pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, tak som si nemyslela, že na konci novembra (v čase uzávierky decembrového čísla) táto novela nebude ešte parlamentom schválená. Takže teraz, tesne pred koncom roka, môžem hovoriť len o zmenách, ktoré sú navrhované a nie o tom, čo nás v zdaňovaní v budúcom roku skutočne čaká.

Zverejnené v Dane

V parlamente je návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá okrem už uvedenej zmeny v zdaňovaní rôznych druhov dlhopisov rieši aj iné veľmi zaujímavé daňové aspekty.

Zverejnené v Dane
štvrtok, 20 jún 2013 20:13

Obísť, podliezť, či preskočiť?

Zdá sa vám, že kladiem zvláštne otázky? A ako súvisia s aktivitami našej investičnej skupiny? Paradoxne viac ako by bolo vhodné v podnikateľskej praxi. V minulom čísle newslettra som sa trochu venovala štatistike legislatívnych zmien. V tomto roku sú už na svete ďalšie dve novely Zákona o dani z príjmov.

Zverejnené v Dane
streda, 20 marec 2013 19:14

Zmeny, zmeny, zmeny ….

Myslíte si, že príde taký rok a ja nebudem mať o čom písať, lebo nebudú žiadne zmeny v daňových a odvodových zákonoch? Ja niečomu takému neverím. Či máme vládu ľavicovú, pravicovú alebo akúkoľvek inú, každá je asi presvedčená, že čím častejšie sú zmeny v daňových a odvodových zákonoch, tým je to pre podnikanie v tomto štáte lepšie. Pritiahnuté za vlasy, ale u nás „v Kocúrkove“ je to tak. Čím je systém komplikovanejší a čím častejšie sa mení, tým je väčší priestor pre štátnych úradníkov a viac možností pokút pre podnikateľov.

Zverejnené v Dane