sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: projekt

Možno sa vám zdá tento príspevok trochu netradičný do nášho periodika, ide však o projekt, ktorého súčasťou bola aj naša spoločnosť SEVIS energia a odpady, a.s. Naša úloha spočívala v koordinácii inžinieringu a procesu výstavby s cieľom kolaudácie stavby do konca roka 2014 z dôvodu získania podpory pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na minulý rok. Projekt má dlhšiu históriu. Naša spoločnosť sa zapojila do projektu v realizačnej fáze koncom leta 2014. Viac informácii o tomto zaujímavom projekte sme sa dozvedeli od nášho zamestnanca, Ing. Ivana Klohnu, ktorý sa stal projekt manažérom projektu.

Zverejnené v O SEVISe
sobota, 20 november 2010 19:47

Siderit – dobrý biznis si peniaze našiel

SEVIS dlhodobo vyhľadáva podnikateľské nápady a projekty, ktoré sa javia ako životaschopné a ponúkajú zaujímavú mieru výnosu a návratnosti vložených investícii. Táto činnosť je SEVISom prezentovaná ako„Dobrý biznis si peniaze nájde“. Hľadanie iných ako bankových foriem financovania podnikania spája nás a našich klientov a robí z nich našich partnerov.

Posledným príkladom je úspešne realizovaný projekt zameraný na spracovanie jemnozr

Zverejnené v O SEVISe
štvrtok, 20 máj 2010 20:47

Od myšlienky k projektu

Nápad. Slovo, pod ktorým si každý môže predstaviť niečo iné. Pre nás v SEVISe má toto slovo najmä pozitívny význam. Znamená to, že niektorý z našich klientov má myšlienku, a to v podnikateľskom slova zmysle. Myšlienku, ktorá bude prospešná, zisková, hodnotu prinášajúca pre všetkých zainteresovaných. Má nápad, ako využiť svoje materiálne, myšlienkové a personálne danosti k úspešnému napredovaniu vo svojej činnosti,  ako pretaviť myšlienku do reálnej podoby.