sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: pôžičky

štvrtok, 10 marec 2016 13:34

Quo vadis SEVIS?

Každý rok v živote človeka aj v živote spoločnosti je iný. Jeden je lepší druhý horší, v jednom sa viac darí v jednej oblasti, v druhom v inej. Stále je potrebné prijímať nové rozhodnutia, stále je potrebné hľadať nové aktivity, nové trhy, nové projekty. Ale treba vedieť rozhodnúť aj o ukončení aktivít, o zmene smerovania. V roku 2015 sme sa aj my v SEVISe museli takto rozhodovať.

Zverejnené v O SEVISe
nedeľa, 14 september 2014 02:00

Dane z príjmov - zasa sa pripravujú zmeny

Ak o nejakej téme možno povedať, že je nekonečná, tak sú to určite novelizácie zákona o dani z príjmov. Koncom minulého roka sa veľa hovorilo o tzv. „veľkej novele zákona", v rámci ktorej by mali byť aj redefinované skupiny príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov a vytvorená podpora pre rozvoj kapitálového trhu. Takáto novela zatiaľ na svete nie je, ale novela, ktorou sa znovu významne menia podmienky pre podnikateľov je toho času v parlamente. Samozrejme na definitívnu podobu si budeme musieť počkať (podľa slovenských zvyklostí) tak do novembrovej parlamentnej schôdze.

Zverejnené v Dane
piatok, 01 marec 2013 17:13

Úspešný 20-ty rok SEVISu

Na začiatok mi dovoľte, aby som zhrnul dosiahnuté výsledky SEVISu v roku 2012 do niekoľkých najdôležitejších čísel:

980 tisíc eur – dosiahnutý účtovný zisk skupiny SEVIS, z toho zisk vo výške 230 tisíc eur pripadá na spoločnosť SEVIS a.s., ktorá je emitentom dlhopisov;

17,8 miliónov eur – celková hodnota aktív skupiny SEVIS s nasledovnou diverzifikáciou:

4,6 miliónov eur – celkový objem získaných finančných prostriedkov prostredníctvom pôžičiek a dlhopisov SEVIS;

5,79 % – priemerné zhodnotenie prostriedkov v službe Aktívne riadenie portfólia;

27 - celkový počet posudzovaných investičných zámerov. Analýza a zjednotenie predstáv o možnom vstupe investora zabrali 2 až 6 mesiacov pri každom posudzovanom zámere;

14 – počet poskytnutých komplexných služieb emitentom cenných papierov, pri ktorých sme odkomunikovali 7 600 majiteľov cenných papierov;

17 – počet členov nášho tímu, ktorí sa venujú investičnej a konzultačnej činnosti;

790 – veľkosť našej klientskej základne, z toho je 400 klientov, ktorí využívajú služby SEVISu a ďalších 390 osôb s potenciálom, ktorí vyjadrili záujem využiť naše služby. Takmer všetky nové kontakty sú získavané výhradne cez referencie.

Zverejnené v O SEVISe
streda, 20 jún 2012 18:59

Diverzifikovať sa oplatí

Rok 2011 (napriek tomu, že investíciám príliš neprial) bol pre spoločnosť SEVIS, a.s. podnikateľsky veľmi zaujímavý, o čom svedčia aj dosiahnuté výsledky. Priebežne sa objavovali nové príležitosti na investovanie, či už formou poskytnutia pôžičiek na financovanie projektov klientov alebo formou vstupu do projektov ako finančný alebo strategický investor.

Zverejnené v O SEVISe
utorok, 01 máj 2007 17:19

S peniazmi to treba vedieť I.

Život nám vo svojich rôznych fázach prináša mnoho vecí, dobrých i zlých – štúdium, rodinu a deti, ale aj choroby a dôchodkový vek. Každé obdobie života má svoje priority: keď sme mladí, potrebujeme získať dobré vzdelanie, aby sme sa uplatnili v práci a uživili rodinu. V starobe potrebujeme platiť lekárov a popritom ako-tak vyžiť z dôchodku. Na všetky tieto veci potrebujeme peniaze, ktoré nám umožnia preplávať životom ľahšie a sústrediť sa na veci podstatné a dôležité.

Zverejnené v Zaujímavosti