sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 20 december 2012 19:45

Peňazí je dostatok – záujemcov o pôžičky tiež, ale….

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

O tom, že je na finančných trhoch prebytok voľných zdrojov nás denne presviedčajú banky a rôzne iné finančné inštitúcie, ktoré zo všetkých strán chrlia na nás reklamné ponuky na rôzne druhy úverov. Človek si môže myslieť, že stačí prísť za príslušnou inštitúciou a prostriedky dostane. Pokiaľ chce spotrebný úver, hypotéku alebo iný úverový produkt vo výške niekoľkých tisíc eur ako fyzická osoba, tak u niektorej z týchto inštitúcií určite pochodí. Ak sa ale ako podnikateľ začne zaujímať o zdroje financovania pre svoje podnikanie, okruh inštitúcií sa zúži a podmienky pre poskytnutie financovania sú neporovnateľne tvrdšie.

V našej praxi sa stretávame s klientmi, ktorí nám hovoria: „naša banka nám ponúka úver za veľmi výhodných podmienok, ale my ho nepotrebujeme, máme dostatok peňazí na účtoch“. Na druhej strane ale žiadna banka podniku nepovie: „zaujímavo zúročím vaše peniaze“. Ak sa dopytujete na možnosti úročenia firemných finančných prostriedkov aj čiastok prevyšujúcich 1 milión eur, tak dostanete maximálne 1% p.a. pri minimálne ročnej viazanosti.

Investičná spoločnosť SEVIS, a.s. vie financovať rozvoj podnikateľských aktivít klientov a súčasne umožňuje svojim klientom výhodne zhodnocovať osobné aj firemné financie.

Ak sa na SEVIS klient obráti so žiadosťou o financovanie jeho projektu/podnikateľského zámeru, tak od neho samozrejme tiež požadujeme „čísla“. Ale nielen čísla. Klient nás musí presvedčiť. Už pri podaní žiadosti o financovanie/pôžičku musí mať jasnú predstavu o svojej schopnosti požičané prostriedky načas vrátiť. Predstaviť zámer „s ružovými vyhliadkami“ je veľmi jednoduché. Odhaliť, či zámer je iba pekne zabalený a pritom vysoko rizikový, je na nás. Zatiaľ sa nám to darí.

Vyhodnocujeme schopnosť potenciálneho klienta splatiť pôžičku aj v prípade, že by zámer, ktorý je predmetom financovania z nejakého dôvodu zlyhal. Inak povedané, klient musí mať majetok, ktorým môže ručiť alebo tretiu osobu, ktorá je ochotná sa za neho zaručiť a v prípade problémov aj platiť.

Od klienta, ktorému sme poskytli prostriedky na financovanie jeho podnikateľských aktivít, vyžadujeme absolútnu otvorenosť.

Model správania dlžníka voči SEVISu ako veriteľovi môžme zhrnúť do týchto bodov:

 • prostriedky si klient požičiava s jasným účelom použitia,
 • vie presnú sumu, ktorú potrebuje (v prípade, že povie napr. „viem zobrať aj viac“, tak je to podozrivé a nepožičiavame),
 • požičiava si s jasnou predstavou, z akej činnosti úroky a istinu vráti,
 • v prípade dožiadania informácií počas trvania pôžičky odpovedá bezodkladne,
 • pôžičku spláca/platí v termíne,
 • akýkoľvek hroziaci problém vo vývoji podnikateľskej aktivity klient okamžite oznamuje,
 • ak hrozí omeškanie splátky úrokov alebo pôžičky, klient to hlási s predstihom aj s návrhom nového termínu,
 • nezatajuje sa, ak nastanú problémy so splácaním,
 • poskytuje informácie o svojich ďalších záväzkoch.

Rovnaké zásady dodržiava aj SEVIS v prípade, že je v pozícii dlžníka. Tomu, kto si chce požičať, vždy zdôrazňujeme: „predstav si, že si tým, kto požičiava – čo by si vyžadoval od toho, komu požičiavaš“. Potom samozrejme lepšie chápe náš prístup k nemu ako dlžníkovi a skutočne s nami komunikuje podľa vyššie uvedených pravidiel. Pokiaľ žiadateľ o financovanie hneď na začiatku začne z nejakého dôvodu odmietať komunikáciu podľa našich zásad, tak veľmi rýchlo dostane od nás zamietavú odpoveď.

Ak požiada o financovanie niekto, s kým sme ešte nemali žiadny kontakt a nepoznáme jeho prístup k podnikaniu, tak ho preverujeme podstatne detailnejšie ako niekoho, s kým sme už v rámci skupiny SEVIS robili nejaké podnikateľské aktivity a poznáme jeho správanie. Rovnako je pre nás čiastočne prevereným klientom aj ten, kto má odporučenie od iného nášho klienta. Naopak, ak sme už v minulosti mali so záujemcom o financovanie pri iných našich službách komunikačný alebo dokonca finančný problém (museli sme urgovať splatnú pohľadávku, nesplnil dané prísľuby, zatajoval sa a pod.), tak sa s ním o financovaní jeho aktivít ani nerozprávame.

Financovanie podnikateľských aktivít či už formou pôžičiek alebo priamych vstupov má vždy množstvo rizík. Vždy môžeme očakávať, že príde aj niekto so zámerom dostať prostriedky a nevrátiť ich. Preto v našom systéme posudzovania nie je len hodnotenie čísel, ale celkové hodnotenie klienta.

Prvý, kto sa s klientom stretne, je náš obchodník/konzultant. Jeho úlohou nie je za každú cenu priniesť čo najviac záujemcov o financovanie. Konzultant, ktorý posunie na posúdenie požiadavku klienta na financovanie, musí byť presvedčený, že klient je spoľahlivý. Ak je správanie klienta už pri prvotných rozhovoroch niečím podozrivé, tak má konzultant povinnosť požiadavku zamietnuť.

Každý z našich zamestnancov vie, že nemusíme za každú cenu umiestniť do projektov okamžite všetky prostriedky, ktoré máme. V portfóliu našich podnikateľských aktivít sú nielen pôžičky a kapitálové vstupy, takže si máme vždy z čoho vyberať.

Keď konzultant posunie požiadavku klienta na financovanie aj s prvotnou dokumentáciou výboru pre posudzovanie projektov, znamená to, že zo svojho hľadiska považuje klienta za spoľahlivého. Výbor posudzuje požiadavku z hľadiska čísel a komunikuje s klientom. Nasleduje doplňovanie a upresňovanie informácií, zisťovanie možností ručenia atď. Členovia výboru pritom preverujú čísla aj reakcie klienta. Ak je z každého uhla pohľadu projekt aj klient OK, pripraví spoločnosť zmluvnú dokumentáciu a ak klient s podmienkami súhlasí, SEVIS mu prostriedky poskytne.

Parametre požiadaviek klientov, ktorými sa  zaoberáme:

 • potreba finančných prostriedkov od 100 tis.EUR,
 • prostriedky sú výlučne na rozvoj podnikateľských aktivít,
 • klient má čím ručiť (vlastná zmenka, ručiteľské vyhlásenie tretej strany, záložné právo na nehnuteľnosti, záložné právo na cenné papiere, notárska zápisnica…),
 • potreba krátkodobého preklenutia nedostatku likvidity,
 • nejedná sa o jednorazovú transakciu, ale je predpoklad opakujúceho sa alebo dlhodobého obchodného partnerstva.

SEVIS sa pre klienta, ktorého financuje, stáva partnerom – poradcom, na ktorého sa klient môže vždy obrátiť pri potrebe rozhodnúť sa. Každý klient, ktorý dnes peniaze potrebuje, môže byť v budúcnosti klientom, ktorý potrebuje umiestniť voľné zdroje. V súčasnosti máme aj takých klientov, ktorí žiadne závažné finančné rozhodnutie neurobia bez toho, aby nás nepožiadali o náš názor.

Ing. Danica Michalková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prečítané 1910 krát Naposledy zmenené nedeľa, 16 august 2015 10:07
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér

Súvisiace položky (podľa značky)