sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: majetok

V posledných mesiacoch som bol účastníkom niekoľkých odborných diskusií na tému zachovania rodinného majetku a súčasne vytvorenia vhodných podmienok pre jeho ďalšie zveľaďovanie. Aký vplyv bude mať rodinný majetok na členov rodiny a nastupujúce generácie?

Zverejnené v O SEVISe
štvrtok, 20 máj 2010 20:34

Zlato ako pevný bod v mori investícií

Dejepis nás v škole väčšinou nebavil a ekonomické cykly minulých období takmer nikto vo svojom voľnom čase neskúma. Čaro politiky od revolúcie vyprchalo, správy sú plné tragédií, preto aj to ide akosi mimo nás. Ak už navyše máte štyridsať rokov, pamätáte si socialistické Československo, porevolučné Československo a samozrejme, kapitalistické Slovensko. Doma máte možno odložené československé koruny, slovenské koruny a v peňaženke Eurá. Spolu sme zažili zmenu režimu, rozdelenie štátov, zmenu meny. Príliš veľa zmien na to, aby si niekto systematicky všímal, koľkokrát sa znížila kúpna sila papierových peňazí, ako tie postupne strácali reálnu hodnotu, aby ich vzápätí vystriedali iné. Neustále sa meniaci svet nám zhoršuje schopnosť  vidieť veci v širších súvislostiach. Faktory, ktoré ovplyvňujú ceny akcií, dlhopisov, komodít či nehnuteľností, sa často môžu javiť ako zmes protichodných informácií a súvislostí, ktorých účinok väčšinou nedokážeme presne zmerať, odhadnúť či ovládnuť.