sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: úrokový výnos

pondelok, 30 marec 2015 02:00

Investovanie na kapitálovom trhu 2014 a 2015

Pri investíciách na kapitálovom trhu sme sa v minulom roku sústredili na predávanie držaných akcií, ktoré po veľmi úspešnom roku 2013 už dosahovali svoje cieľové ceny. Zároveň sme nechceli speňažiť niektoré investície predčasne vzhľadom na aktualizované úrovne potenciálu zisku v budúcnosti. Brali sme tak na seba riziko dočasného poklesu, ktoré v niektorých prípadoch aj nastalo.

štvrtok, 03 apríl 2014 15:24

Zmeny v zdaňovaní výnosov z dlhopisov

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov je zrejme nekonečná téma. V minulom roku som sa jej venovala takmer v každom čísle. V decembrovom vydaní som písala o navrhovanej podobe zmien v zdaňovaní výnosov z dlhopisov.

Zverejnené v Dane
pondelok, 09 september 2013 14:52

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov

Vydávanie dlhopisov je zdrojom financovania štátov aj podnikateľských subjektov. Pre podnikateľské subjekty je alternatívnym zdrojom financovania k financovaniu z bankových úverov. Do tridsiateho júna tohto roku bolo investovanie do podnikových dlhopisov (do začiatku tohto roku aj do štátnych dlhopisov) veľmi pohodlnou formou investovania voľných finančných prostriedkov fyzických osôb.

Zverejnené v Dane
utorok, 20 marec 2012 19:57

Dane a odvody z príjmov z cenných papierov

Príjmy z cenných papierov sú zaradené do rôznych paragrafov podľa zákona o dani z príjmov a tým pádom aj do daňového priznania fyzických osôb (typ B) vstupujú do rôznych jeho častí. Čo sa týka ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne, tak za rok 2011 ho bude z podkladov poskytnutých zamestnávateľmi, daňovými úradmi a sociálnou poisťovňou robiť zdravotná poisťovňa. Termín na vykonanie ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne má táto do 30.9. a následne zašle poistencovi výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o preplatku.

Zverejnené v Dane
utorok, 20 december 2011 19:19

Vydali sme už náš druhý dlhopis – SEVIS 002

V tohtoročnom májovom čísle nášho newslettra sme vás informovali o tom, že naša spoločnosť SEVIS, a.s. vydala svoju historicky prvú emisiu vlastných dlhopisov. Po polroku primárneho upisovania môžeme oznámiť, že táto emisia je tesne pred jej úplným upísaním. Keďže ďalší investori prejavili záujem o nákup dlhopisov, rozhodli sme sa pre vydanie druhej emisie dlhopisov s názvom SEVIS 002.

piatok, 20 máj 2011 20:05

Vydali sme vlastný dlhopis

Naša spoločnosť SEVIS, a.s., pôsobiaca na trhu už od roku 1993, vydala svoju historicky prvú emisiu dlhopisov s názvom SEVIS 001. Emisia dlhopisov bola vydaná v celkovej výške 3 mil. Eur, pričom menovitá hodnota jedného dlhopisu je 50 tis. Eur. Dlhopis je úročený pevným úrokovým výnosom vo výške 5% ročne a investorom bude vyplácaný štvrťročne k 10.8., 10.11., 10.2. a 10.5.

Zverejnené v O SEVISe
streda, 02 február 2011 17:08

Drahé naše ceny

Januárový nárast cien o 3% bol pre mnohých šokom. Poslednýkrát takto vysoko rástli ceny začiatkom roka 2009. Odvtedy sme si zvykli na nízku infláciu, rádovo na úrovni 1,0-1,5%. Čo sa vlastne stalo? Ovplyvnila rast cien zvýšená DPH alebo zvýšené marže obchodníkov?

Zverejnené v Prognózy

Pri zdaňovaní úrokových výnosov (kupónov) z dlhopisov hrá dôležitú úlohu skutočnosť, či je emitentom daného dlhopisu slovenská alebo zahraničná spoločnosť.

Zverejnené v Dane