sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: zlúčenie

pondelok, 25 jún 2018 11:42

Novinky v dani z príjmov platné od roku 2018

V júni minulého roka som písala o pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, ktorá mala vstúpiť do platnosti k 1.1.2018. Zamerala som sa na návrhy zmien, ktoré ovplyvňujú strategické rozhodovanie majiteľov spoločností. Jednou z najzásadnejších mala byť zmena týkajúca sa zlúčenia, rozdelenia a splynutia podnikov a nepeňažných vkladov do spoločností. Tieto transakcie malo byť podľa návrhu možné od 1.1.2018 uskutočňovať len v reálnych cenách podľa znaleckých posudkov, t.j. s daňovým dopadom.

Zverejnené v Dane

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh novely Obchodného zákonníka, ktorý si kládol veľké ciele. A ako to už býva, reakcia odbornej verejnosti na seba nenechala dlho čakať. V rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) bolo k návrhu vznesených množstvo pripomienok. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie MPK.

Zverejnené v Pohľad právnika

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh novely zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tak ako v roku 2016 aj v roku 2017 zákonodarca zvolil jednu rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 1.1.2018. Novela je rozsiahla, tentokrát má 82 bodov, pričom je do zákona vložených niekoľko nových paragrafov a niekoľko je vypustených a nahradených novým znením aj obsahom.

Zverejnené v Dane
sobota, 20 august 2011 20:59

Čo nové v legislatíve

S účinnosťou od 30.6.2011 došlo zákonom č. 193/2011 Z.z. k niektorým zmenám Obchodného zákonníka, pričom prevažná väčšina úprav sa týka zlúčenia a splynutia akciových spoločností a je následkom zmeny európskej legislatívy.

Zverejnené v Pohľad právnika
pondelok, 20 september 2010 21:06

Fúzia nie je len o zväčšovaní podielu

V období posledných dvoch – troch rokov čoraz viac našich klientov uvažuje o ukončení svojho aktívneho podnikateľského života. Impulzov je zrejme viac, od roku 1990 už uplynuli dve desaťročia, ľuďom pribudli roky, do toho prišla ekonomická kríza, …

Aktívne pôsobenie v spoločnosti je môžné ukončiť dvoma najčastejšími spôsobmi. Firmu možno buď predať, alebo posunúť nasledujúcej generácii (obvykle deťom). Oba tieto spôsoby majú veľa prvkov a detailov, v ktorých sa líšia. Inak povedané, nie všetky predaje sa dejú úplne rovnako a odovzdanie nasledovníkom môže mať tiež mnoho variácií. Sústreďme sa však na to, čo majú oba postupy spoločné a hlavne ako to súvisí so zlučovaním (fúziou) spoločností.