sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: prevod podielu

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty má na svedomí i zmenu Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“), konkrétne ustanovení o spoločnosti s ručením obmedzeným. Pre úplnosť treba dodať, že novelizovaný bol tiež zákon o správe daní č.563/2009 Z.z. (daňový poriadok). Spoločne tak vytvorili podstatne zložitejší postup, ktorý bude od 1.10.2012 potrebné aplikovať pri zakladaní s.r.o. a pri prevodoch väčšinových podielov v s.r.o.

Zverejnené v Pohľad právnika