sk   en

1 2 3 4 5_1 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: zdaňovanie dividend

utorok, 27 december 2016 15:36

Ako budú zdaňované dividendy?

V minulom čísle som sa venovala pripravovanej novele Zákona o dani z príjmov. Zdalo sa, že ministerstvo financií bude ignorovať všetky zásadné pripomienky týkajúce sa zdaňovania dividend, predovšetkým retroaktivity v predloženej novele. Prijaté znenie novely Zákona o dani z príjmov je dôkazom, že predsa len právne povedomie a ekonomická logika zvíťazili nad snahou za každú cenu získať nejaké zdroje do štátneho rozpočtu. Škoda len, že definitívna podoba novely nevznikla na základe pripomienok odbornej verejnosti, ale až ako koaličný kompromis. Ako to teda bude od budúceho roku so zdaňovaním dividend a im podobných príjmov z rozdelenia zisku?

Zverejnené v Dane
streda, 20 marec 2013 19:14

Zmeny, zmeny, zmeny ….

Myslíte si, že príde taký rok a ja nebudem mať o čom písať, lebo nebudú žiadne zmeny v daňových a odvodových zákonoch? Ja niečomu takému neverím. Či máme vládu ľavicovú, pravicovú alebo akúkoľvek inú, každá je asi presvedčená, že čím častejšie sú zmeny v daňových a odvodových zákonoch, tým je to pre podnikanie v tomto štáte lepšie. Pritiahnuté za vlasy, ale u nás „v Kocúrkove“ je to tak. Čím je systém komplikovanejší a čím častejšie sa mení, tým je väčší priestor pre štátnych úradníkov a viac možností pokút pre podnikateľov.

Zverejnené v Dane

Je zaujímavé porovnávať daňovú politiku v Českej a Slovenskej republike.

Slovenská republika sa prezentuje uskutočnenou daňovou reformou, ktorá znamenala zjednotenie dane z príjmov na úroveň 19 % a odstránenie zdaňovania už zdanených príjmov – dividend a im podobných príjmov.

V Českej republike k daňovej reforme podobného charakteru nedošlo. Daň z príjmov je od 5 % do 20 % v závislosti od druhu príjmu, ale aj od daňovníka (fyzickej alebo právnickej osoby). Najvýraznejšie sú rozdiely práve pri zdaňovaní jednotlivých druhov príjmov z cenných papierov, a to zvlášť u fyzických osôb (ale nie pri fyzických osobách podnikateľoch).

Zverejnené v Dane
piatok, 20 február 2009 20:12

Cenné papiere a dane

Je to až neuveriteľné, ale v roku 2008 nenastala žiadna významná zmena v zdaňovaní príjmov z cenných papierov. Ak ste vlastníkom cenných papierov alebo ste v priebehu roku 2008 predali cenné papiere, musíte sa zamyslieť nad tým, či ste povinný vaše príjmy z cenných papierov alebo z ich predaja zahrnúť do daňového priznania.

Zverejnené v Dane